Trending

ADA bắt đầu điều chỉnh: Sắp thoái lui về hỗ trợ tỷ lệ vàng 0,3 đô la?

Cardano (ADA) đã bắt đầu điều chỉnh sau đợt tăng vọt gần đây. Giá theo xu hướng giảm trong 3 ngày qua, cho thấy rủi ro điều chỉnh thêm xuống mức hỗ trợ Fibonacci 0,382 ở khoảng 0,344 đô la.

Nếu trượt dưới hỗ trợ này, mức hỗ trợ Fibonacci quan trọng tiếp theo nằm ở tỷ lệ vàng khoảng 0,3 đô la. Bất chấp điều chỉnh hiện tại, điều đáng chú ý là vẫn có golden cross trong biểu đồ hàng ngày, báo hiệu xu hướng chung vẫn tăng trong ngắn hạn và trung hạn.

Nếu Cardano điều chỉnh và chỉ thoái lui về mức hỗ trợ Fibonacci 0,382 ở khoảng 0,344 đô la, thì điều này sẽ thể hiện mức giảm tiềm năng khoảng 8%.

Tuy nhiên, nếu điều chỉnh về tỷ lệ vàng khoảng 0,3 đô la thì mức giảm tiềm năng có thể lên tới 19%.

Như vậy, Cardano có thể điều chỉnh khoảng 20% mà không làm mất hiệu lực chuyển động đi lên tổng thể của nó. Chừng nào giá vẫn ở trên mức hỗ trợ tỷ lệ vàng khoảng 0,3 đô la thì xu hướng tăng vẫn giữ nguyên.

Trong biểu đồ 4 giờ, các đường EMA (Đường trung bình động hàm mũ) vẫn đang thực hiện golden cross, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn tăng. Tuy nhiên, các đường MACD đã cắt nhau theo hướng giảm và biểu đồ MACD đang có xu hướng giảm.

Trong biểu đồ hàng tuần, có vẻ như điều chỉnh sẽ bắt đầu vào tuần này. Cho đến thời điểm hiện tại trong tuần, biểu đồ MACD đang có xu hướng giảm giá.

Nếu giá trượt dưới mức hỗ trợ tỷ lệ vàng tại khoảng 0,3 đô la, nó sẽ báo hiệu xu hướng giảm quay trở lại. Trong kịch bản như vậy, Cardano có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ ngang trong khoảng từ khoảng 0,22 đến 0,24 đô la.

Nếu điều chỉnh của ADA chỉ là một khoảng dừng trước khi tiếp tục quỹ đạo đi lên, thì nó sẽ gặp phải ngưỡng kháng cự tỷ lệ vàng khoảng 0,37 đô la và mức kháng cự đáng kể tiếp theo khoảng 0,43 đô la.

bài viết liên quan