Trending

Bitcoin, ADA và DOGE đang duy trì xu hướng tăng giá

Bitcoin, Cardano và Dogecoin đã cho thấy các mô hình khác nhau về số lượng ví chứa tài sản khác 0. Tuy nhiên, bất kể những con số khác nhau này, tổng số người nắm giữ vẫn tiếp tục tăng.

Từ đầu tháng 11 đến nay, số lượng holder Bitcoin đã tăng hơn 1 triệu, hiện đạt khoảng 51 triệu. Tương tự, Dogecoin gia tăng đáng chú ý về số lượng người nắm giữ, với số lượng hiện tại là khoảng 5,4 triệu.

Ngược lại, Cardano không ghi nhận mức tăng trưởng tương tự. Quá trình mở rộng số lượng người nắm giữ ADA diễn ra chậm, với một lần giảm được ghi nhận vào đầu tháng.

Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng người nắm giữ ADA là khoảng 4,5 triệu, cho thấy xu hướng tăng nhẹ. Tăng trưởng số lượng người nắm giữ này ngụ ý có nhiều địa chỉ hơn đang tích lũy và có khả năng ảnh hưởng đến quỹ đạo giá dài hạn.

Kiểm tra biểu đồ khung thời gian hàng ngày của Bitcoin cho thấy xu hướng tăng giá. Hiện tại, giá tăng 2% trong ngày và 5% trong tuần qua, hiện giao dịch ở mức 37.929 đô la. Đáng chú ý, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) luôn duy trì trên đường trung lập, cho thấy xu hướng tăng đang diễn ra.

Tương tự, ADA cũng tăng hơn 6% trong 7 ngày qua và đang giao dịch tại 0,38 đô la, tăng 2,3% trong ngày. Chỉ báo RSI nằm trên đường trung lập, báo hiệu duy trì xu hướng tăng giá.

Đối với DOGE, giá thậm chí tăng mạnh hơn, thêm gần 10% giá trị so với 7 ngày trước. Tại thời điểm guêbh tauh, memecoin này đang giao dịch ở mức 0,81 đô la. Chỉ báo RSI cũng lạc quan tại 59. Như vậy, xu hướng giá của DOGE có vẻ tích cực hơn khi so sánh với Bitcoin và ADA.

bài viết liên quan