Trending

Celestia (TIA) di chuyển trên $18 – Liệu nó có đạt ATH mới không?

Giá Celestia (TIA) đã tăng kể từ ngày 13 tháng 1, xác nhận đường hỗ trợ tăng dần dài hạn.

TIA đang tiến đến vùng kháng cự cuối cùng trước mức cao nhất mọi thời đại mới. Giá có đạt được điều đó vào tháng Hai?

Celestia bật lên từ đường hỗ trợ dài hạn

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá TIA đã tăng cùng với đường hỗ trợ tăng dần kể từ ngày 7 tháng 11 năm 2023. Phong trào đi lên đạt đến đỉnh điểm với mức cao nhất mọi thời đại mới ở $20,40 vào ngày 15 tháng 1.

Mặc dù TIA giảm sau đó nhưng nó đã bật lên từ đường xu hướng và vùng hỗ trợ ngang vào ngày 23 tháng 1, bắt đầu đợt phục hồi hiện tại. Cho đến nay, đường xu hướng đã tồn tại được 90 ngày.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày cho thấy xu hướng tăng. Các trader sử dụng chỉ số RSI làm chỉ báo động lượng để xác định các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức và để quyết định nên tích lũy hay bán một tài sản.


Chỉ số trên 50 và dốc lên cho thấy phe bò vẫn có lợi thế, trong khi chỉ số dưới 50 cho thấy điều ngược lại. Chỉ báo RSI bật lên ở mức 50 trong khi giá TIA bật lên từ đường xu hướng, hợp pháp hóa chuyển động đi lên.

Dự đoán giá TIA: Khi nào giá sẽ đạt ATH mới?

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian sáu giờ cũng đưa ra triển vọng tăng giá. Biểu đồ cho thấy giá TIA giao dịch bên trong kênh song song tăng dần và đã lấy lại được vùng ngang $17. Bây giờ, vùng này được kỳ mong sẽ cung cấp hỗ trợ.

Chỉ số RSI sáu giờ ở trên 50 và đang tăng lên, hợp pháp hóa xu hướng tăng.

Nếu TIA tiếp tục di chuyển lên trên, nó có thể đạt ngưỡng kháng cự tiếp theo ở $20, cao hơn 10% so với giá hiện tại. Đây là vùng kháng cự cuối cùng trước mức cao nhất mọi thời đại mới và trùng với đường kháng cự của kênh.
Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc đóng cửa dưới $17 sẽ làm mất hiệu lực luận điểm tăng giá và có thể khiến giá giảm 30% xuống mức hỗ trợ gần nhất là $13.

bài viết liên quan