Trending

Cơ quan giám sát chứng khoán EU đồng ý các quy tắc mới đột phá trong lĩnh vực tiền điện tử

Cơ quan quản lý chứng khoán của Liên minh châu Âu (EU) đã bắt đầu chuẩn bị để tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử sau khi EU đồng ý về các biện pháp mang tính đột phá để giám sát một lĩnh vực mà nó gọi là “Miền Tây hoang dã”, theo một tài liệu đấu thầu công khai.

Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) sẽ giám sát những người tham gia lớn hơn trong ngành, trong khi các cơ quan quốc gia trong khối 27 quốc gia sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho các công ty kinh doanh tài sản tiền điện tử, Reuters đưa tin vào ngày 3 tháng 8.

Vào thứ Ba, ngày 2 tháng 8, cơ quan giám sát đã đưa ra yêu cầu mua sắm công khai đối với các công ty cung cấp dữ liệu giao dịch về các giao dịch tiền điện tử. Các giao dịch này bao gồm giao dịch giao ngay và các giao dịch phái sinh .

Giám sát bao gồm tất cả các tài sản và sàn giao dịch tiền điện tử lớn 

Đáng chú ý, yêu cầu mua sắm công không bao gồm các giao dịch từ công nghệ blockchain hoặc sổ cái phân tán, cả hai đều là cơ bản đối với tiền điện tử như Bitcoin . 

“Phạm vi phải bao gồm tất cả các sàn giao dịch chính và tài sản tiền điện tử để nó cung cấp một đại diện công bằng về bối cảnh thị trường tiền điện tử,” ESMA nêu rõ trong thông báo của mình.

Các cơ quan quản lý phân tích dữ liệu giao dịch để xác định các trường hợp lạm dụng thị trường, xác định ai có liên quan đến một trong hai bên của giao dịch và tìm kiếm các khoản tích lũy nguy hiểm tiềm ẩn của các khoản nắm giữ có thể phá vỡ thị trường trật tự. 

“Dữ liệu phải có sẵn với tần suất hàng ngày và bao gồm quyền truy cập vào sổ đặt hàng để xem chênh lệch và thanh khoản trên các sàn giao dịch và các cặp giao dịch (trong fiat và tiền điện tử),” nó nói. 

Cuối cùng, Cơ quan Ngân hàng Châu Âu (EBA), cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý tiền điện tử trong khu vực, đã nêu lên những lo ngại về khả năng thực hiện nhiệm vụ do thiếu nhân viên và những thách thức về hậu cần . 

 

Nguồn: Finbold

bài viết liên quan