Trending

Công ty khai thác Bitcoin CleanSpark đã bán 426 Bitcoin vào tháng 7

Tóm tắt nhanh

  • CleanSpark đã khai thác 384 BTC vào tháng 7 và bán 426 BTC để tài trợ cho hoạt động và tăng trưởng.
  • Công ty khai thác bitcoin CleanSpark đã mang về 8,8 triệu đô la từ việc bán Bitcoin.

Công ty khai thác bitcoin CleanSpark đã kiếm được khoảng 8,8 triệu đô la từ việc bán 426 BTC vào tháng 7, dựa trên giá Bitcoin trung bình là 20.768 đô la. Công ty dự kiến ​​sẽ sử dụng số tiền thu được để tài trợ cho sự phát triển và hoạt động của chính mình, công ty cho biết trong bản cập nhật hàng tháng gần đây nhất.

CleanSpark đã thông báo mua 2.861 giàn khai thác từ tháng 6 đến tháng 7, tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi để đảm bảo một thỏa thuận tốt hơn. Tháng trước, nó đã mua lại 1.061 máy Whatsminer M30S , tăng tổng tốc độ băm lên 93 petahashes mỗi giây (PH / s).

Zach Bradford, Giám đốc điều hành của CleanSpark cho biết: “Chúng tôi đang nhìn thấy những cơ hội chưa từng có trong thị trường này. “Chúng tôi tin rằng chiến lược hoạt động của chúng tôi tập trung vào hiệu quả, thời gian cập nhật và thực thi sẽ cho phép các chỉ số này liên tục cải thiện.”

Tính đến ngày 31 tháng 7, CleanSpark có 30.450 thợ mỏ trong đội của mình với tổng tốc độ băm là 2,9 EH / s.

Công ty đã khai thác 384 BTC vào tháng 7 và giữ 519 BTC vào cuối tháng.

 

Nguồn: Theblock

bài viết liên quan