Trending

Gần 100% tiền điện tử on-chain là hợp pháp

Một báo cáo tội phạm tiền điện tử gần đây của công ty phân tích blockchain Chainalysis đã tiết lộ phần lớn các giao dịch tiền điện tử (khoảng 99,6%) được sử dụng cho mục đích hợp pháp.

Theo báo cáo, tổng giá trị tiền điện tử được gửi đến các địa chỉ bất hợp pháp đã giảm đáng kể từ 39,6 tỷ đô la vào năm 2022 xuống còn 24,2 tỷ đô la vào năm 2023. Con số năm 2022 tăng lên một phần do 8,7 tỷ đô la trong các yêu cầu của chủ nợ FTX sau sự sụp đổ của startup do Sam Bankman dẫn dắt.

Những phát hiện do Chainalysis trình bày chỉ ra các giao dịch bất hợp pháp chỉ chiếm 0,34% tổng khối lượng tiền điện tử vào năm 2023, giảm từ 0,42% vào năm 2022 và giảm đáng kể từ 1,3% vào năm 2019.

Điều quan trọng cần lưu ý là số liệu của Chainalysis không bao gồm các khoản tiền có nguồn gốc từ tội phạm không phải tiền điện tử, thao túng thị trường hoặc các quỹ liên quan đến rửa tiền crypto.

Báo cáo chỉ tập trung vào số tiền bị đánh cắp trong các vụ hack tiền điện tử và những khoản tiền được chuyển đến các địa chỉ được xác định là bất hợp pháp.

Bất chấp suy giảm, điều đáng nhấn mạnh là tội phạm liên quan vẫn còn nhỏ so với các hoạt động bất hợp pháp trong ngành tài chính rộng lớn hơn.

Báo cáo Tội phạm Tài chính Toàn cầu gần đây nhất của Nasdaq ước tính hơn 3,1 nghìn tỷ đô la tiền bất hợp pháp được lưu thông qua hệ thống tài chính toàn cầu vào năm 2023.

Nhìn chung, báo cáo của Chainalysis cung cấp những hiểu biết sâu sắc có giá trị về trạng thái giao dịch tiền kỹ thuật số, tiết lộ phần lớn được thực hiện vì mục đích hợp pháp.

Các trường hợp sử dụng bất hợp pháp giảm cho thấy sự tiến bộ trong việc xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử an toàn và tuân thủ hơn.

bài viết liên quan