Trending

Giá Shiba Inu (SHIB) có thể giảm thêm 16% sau từ chối gần đây

Giá Shiba Inu (SHIB) đã giảm kể từ khi bị kháng cự của mô hình dài hạn từ chối vào ngày 17 tháng 12 năm 2023. SHIB giao dịch bên trong mô hình điều chỉnh ngắn hạn và nằm dưới vùng hỗ trợ ngang.

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá SHIB đã giao dịch bên trong kênh song song tăng dần kể từ tháng 6 năm 2023. Chuyển động đi lên đã dẫn đến mức cao 0,0000120 đô vào ngày 17 tháng 12. Giá SHIB đã bị từ chối sau đó, xác nhận đường kháng cự của kênh.

SHIB đã giảm kể từ đó và giao dịch dưới đường giữa của kênh.

Ngoài ra, giá đã giảm xuống dưới vùng hỗ trợ ngang quan trọng và hiện đang xác nhận nó là kháng cự. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày đưa ra kết quả hỗn hợp, nghiêng về xu hướng giảm giá. Trong khi chỉ số RSI đang tăng nhưng nó vẫn giao dịch dưới mức 50.

Biểu đồ sáu giờ ngắn hạn hơn cho thấy SHIB đã giảm bên trong một kênh song song giảm dần kể từ khi bị từ chối vào ngày 17 tháng 12, như đã đề cập ở trên. Các kênh như vậy thường chứa các chuyển động điều chỉnh, có nghĩa là chúng thường dẫn đến đột phá trong phần lớn các trường hợp.

Tuy nhiên, SHIB đã bị từ chối bởi đường kháng cự của kênh vào hôm nay, tạo ra bấc trên dài. Ngoài ra, chỉ số RSI sáu giờ ở dưới 50, một dấu hiệu của xu hướng giảm giá. Nếu tiếp tục bị từ chối, SHIB có thể giảm 16% xuống đường hỗ trợ của kênh và vùng hỗ trợ ngang ở 0,0000076 đô.

Bất chấp dự đoán giảm giá này, việc đột phá lên trên kênh có thể kích hoạt mức tăng 15% tới mức kháng cự tiếp theo ở 0,0000105 đô.

bài viết liên quan