Trending

Giá Solana (SOL) tạm dừng sau 5 tuần tăng liên tục, đã đến lúc đảo chiều chưa?

Giá Solana (SOL) đã tạo ra một nến giảm hàng tuần sau 5 nến tăng trước đó.

Mặc dù đã giảm nhưng SOL vẫn giao dịch trên vùng hỗ trợ ngang quan trọng. Nó có tiếp tục tăng?

Giá SOL đã tăng lên kể từ mức thấp 8 đô được tạo vào tháng 12 năm 2022. Giá đã tạo ra một đáy cao hơn vào ngày 5 tháng 6, bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần dài hạn vào tháng 7.

Ban đầu, Solana không duy trì được chuyển động đi lên của mình và quay lại xác nhận đường xu hướng là hỗ trợ vào tháng 9.

Tuy nhiên, giá SOL đã đẩy nhanh tốc độ tăng sau đó. Trước nến giảm hàng tuần của tuần trước, giá SOL đã tạo ra 5 nến tăng liên tiếp trong khung thời gian hàng tuần. Cho đến nay, SOL đã đạt mức cao hàng năm mới ở 68,20 đô.

Số lượng sóng Elliott trên khung thời gian hàng ngày cho thấy triển vọng tăng giá, mặc dù nó cho thấy rằng một đợt điều chỉnh ngắn hạn có thể xảy ra trước khi giá SOL tiếp tục mức tăng trước đó.

Số lượng sóng có khả năng nhất cho thấy SOL nằm ở sóng bốn của chuyển động đi lên gồm năm sóng. Sóng ba mở rộng, dài gấp 2,61 lần sóng một.

Nếu số lượng sóng chính xác, giá SOL sẽ tăng trở lại sau khi hoàn thành sóng bốn. Mục tiêu tiềm năng cho đỉnh sóng năm là 86 đô, tăng 55% so với giá hiện tại.

Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc đóng cửa hàng ngày dưới vùng ngang 48 đô sẽ làm mất hiệu lực số lượng sóng tăng. Trong trường hợp đó, giá SOL có thể giảm 50% xuống vùng hỗ trợ 28 đô.

bài viết liên quan