Trending

Giá SUI tăng 10% bất chấp thị trường suy yếu – Tiếp theo là $1,50?

Giá SUI bật tăng mạnh vào ngày 22 tháng 1, bứt phá lên trên đường kháng cự ngắn hạn. Bất chấp sự đột phá, SUI đang giao dịch bên trong vùng kháng cự ngang và Fib.

Giá SUI đã giảm kể từ ngày 15 tháng 1, khi nó vừa đạt mức cao nhất là 1,45 đô. Con số này chỉ thấp hơn mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 5. Sự sụt giảm tiếp theo đã dẫn đến mức thấp nhất là 1 đô vào ngày 22 tháng 1.

Giá SUI đã tăng lên kể từ đó, xác nhận mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,382 và tạo ra nến tăng giá vào ngày hôm sau. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày hỗ trợ mức tăng. Chỉ báo RSI bật lên từ mức 50 cung thời điểm giá bật lên, hợp pháp hóa chuyển động đi lên.

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian sáu giờ không xác nhận hướng của xu hướng. Biểu đồ cho thấy SUI đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần kể từ mức cao nêu trên.

Tuy nhiên, SUI giao dịch bên trong vùng hợp lưu của các mức kháng cự ở 1,23 đô, được tạo ra bởi mức kháng cự Fib thoái lui 0,5 và vùng kháng cự ngang.

Chỉ báo RSI sáu giờ hỗ trợ sự bứt phá vì nó di chuyển trên mức 50. Tuy nhiên, hướng của xu hướng SUI không thể được xác định cho đến khi nhìn thấy cách giá phản ứng với vùng hợp lưu của các mức kháng cự.

Một đột phá thành công lên tên ngưỡng kháng cự 1,23 đô có thể kích hoạt mức tăng 15% tới ngưỡng kháng cự tiếp theo ở 1,42 đô. Ngược lại, sự từ chối có thể khiến giá giảm 12% xuống đường kháng cự ở 1,10 đô.

bài viết liên quan