Trending

Ripple dự đoán bước đột phá lớn nhất năm 2024 đối với Defi

Trong một báo cáo chuyên sâu gần đây, Ripple nhấn mạnh điều có thể là bước đột phá lớn nhất đối với tài chính phi tập trung (DeFi) vào năm 2024: sự tuân thủ
Ripple và TRM Labs gần đây đã đồng tổ chức một hội nghị bàn tròn công-tư với sự kết hợp đặc biệt giữa các cơ quan quản lý và đại diện ngành tại Diễn đàn hiểu biết Elevandi như một phần của Lễ hội Fintech Singapore.

Những người tham gia cho rằng tài chính phi tập trung có thể được hưởng lợi từ một định nghĩa chung, tăng cường trao đổi dữ liệu giữa các chế độ quản lý và các giao thức tuân thủ được nhúng thông qua hợp đồng thông minh.

Những người tham gia hội nghị bàn tròn cũng đồng ý rằng bản chất không biên giới của tài chính phi tập trung tạo ra tiềm năng cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá theo quy định. Ngoài ra, họ cũng đồng ý về tầm quan trọng của việc thực hành “tuân thủ tích hợp”.

Nhiều chuyên gia đã dự đoán trước một năm đột phá đối với Defi, một phần được thúc đẩy bởi quá trình token hóa liên tục của các tài sản trong thế giới thực và việc áp dụng blockchain và tiền điện tử một cách phổ biến.

Ripple nhấn mạnh rằng các cơ quan quản lý lớn, chẳng hạn như Tổ chức Ủy ban Chứng khoán Quốc tế (IOSCO) và Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), đã bắt đầu các cuộc thảo luận sơ bộ về Defi.

Các khu vực pháp lý thiếu khung pháp lý về tiền điện tử, chẳng hạn như Hoa Kỳ, đang có những tiến bộ, như đã thấy trong báo cáo Defi của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Theo Chủ tịch Ripple, Monica Long, khởi đầu thuận lợi này là một trong những lý do tại sao việc tiên phong tuân thủ tài chính phi tập trung có thể là bước đột phá lớn nhất vào năm 2024, mở rộng các ứng dụng blockchain trong tài chính.

bài viết liên quan