Trending

Token Unlocks: Token tăng trung bình 34% sau khi được mở khóa cho các nhà đầu tư tư nhân

Giá các token cho thấy mức tăng trung bình 34,5% bảy ngày sau khi mở khóa cho các nhà đầu tư tư nhân. “Báo cáo thường niên năm 2023: Cuộc cách mạng mở khóa” của nền tảng dữ liệu Token Unlocks cho thấy rằng. Trái với lẽ thường, các token thường mất giá trị. Trước khi một lượng lớn tiền điện tử được mở khóa cho các nhà đầu tư tư nhân. Điều này có thể được thúc đẩy bởi những lo ngại về bán lẻ.

Token tăng trung bình 34% sau khi được mở khóa

Các phát hiện chỉ ra rằng, nhìn chung, giá token có xu hướng tăng cả trước và sau ngày mở khóa trên hầu hết các danh mục phân bổ. Tuy nhiên, token được phân bổ cho Nhà đầu tư đại chúng, nhà bán lẻ. Thường thấy giá giảm sau khi mở khóa. Ngược lại, danh mục Cộng đồng & Khác, mặc dù có tỷ lệ token đã mở khóa trên nguồn cung lưu thông cao, lại hiển thị giá cao hơn trước ngày mở khóa so với chính ngày đó.

Báo cáo phân tích gần 600 sự kiện mở khóa token, không bao gồm các sự kiện tạo token (TGE) ban đầu và cách chúng tác động đến giá token. 5 loại mở khóa khác nhau là đối tượng nghiên cứu: Cộng đồng & Khác, Nhà sáng lập/Nhóm, Nhà đầu tư tư nhân, Nhà đầu tư đại chúng và Dự trữ.

Nghiên cứu đã phân loại từng sự kiện dựa trên tiêu chí phân bổ được xác định trước. Kiểm tra biến động giá 15, 7 và 3 ngày trước và sau ngày mở khóa. Liên quan đến số lượng token được phát hành và tỷ lệ của chúng trong tổng nguồn cung lưu hành tại thời điểm đó.

Phân tích cho thấy các sự kiện mở khóa rất khác nhau. Với một số bản phát hành nhỏ tới 0,5% và một số khác lớn tới 50% nguồn cung lưu thông. Do đó, tác động lên giá token được điều chỉnh dựa trên quy mô mở khóa. Được tính bằng tỷ lệ giữa số lượng được mở khóa với nguồn cung lưu hành.

Việc mở khóa trong danh mục

Trái ngược với suy nghĩ phổ biến, dữ liệu cho thấy rằng. Việc mở khóa trong danh mục Nhà sáng lập/Nhóm không dẫn đến giảm giá. Thay vào đó, giá có xu hướng cao hơn cả trước và sau ngày mở khóa so với chính ngày mở khóa.

Đặc biệt đáng chú ý là xu hướng được quan sát thấy trong danh mục Nhà đầu tư tư nhân. Nơi giá thường giảm 15 và 7 ngày trước khi mở khóa, có thể do các nhà đầu tư phi tư nhân lo ngại về khả năng bán tháo của các nhà đầu tư tư nhân. Những người thường mua token ở mức giá thấp hơn và với số lượng lớn hơn. Tuy nhiên, sau khi mở khóa, giá của danh mục này tăng lên đáng kể. Nhiều hơn so với các danh mục khác.

https://dexnews.io/

Đối với các token trong danh mục Dự trữ. Thường được chuyển đến tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) hoặc ví đa chữ ký của giao thức. Cần phải có sự bỏ phiếu của cộng đồng trước bất kỳ khoản chi tiêu nào. Dẫn đến biến động giá hỗn hợp cả trước và sau ngày mở khóa.

Và cuối cùng, hãy tham gia Premium và truy cập website Coinviet.net để cùng nhau thành triệu phú nhé!

bài viết liên quan