Trending

Giao thức giao dịch phái sinh Aevo đã triển khai hợp đồng thông minh cho token gốc, dự kiến ​​sẽ có sẵn trong vài tuần tới. Nhóm cho biết họ có kế hoạch phân phối một phần nguồn cung token cho những người chấp nhận sớm trong một đợt airdrop.

Điều kiện nhận Token Aevo

Khả năng đủ điều kiện nhận token Aevo mở rộng cho những người dùng. Mà đã tương tác với nền tảng này trước thông báo ngày hôm nay. Tuy nhiên, chi tiết phân bổ cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Nó dự định thưởng riêng cho các hoạt động giao dịch, nhắm mục tiêu đến những người dùng đóng góp vào khối lượng giao dịch trên nền tảng.

aevo confirmed

Theo nhóm, giao thức này đang chuẩn bị ra mắt một “chương trình farming” trong vài ngày tới. Qua đó nó sẽ phân phối phần thưởng bằng token Aevo.

“Chúng tôi sẽ airdrop Aevo cho những người đầu tiên sử dụng sàn giao dịch. Và sẽ triển khai chương trình farming đầu tiên của chúng tôi trong những tuần tới. Nói rõ hơn, tất cả người dùng Aevo cho đến thời điểm này. Họ đã đóng góp vào khối lượng giao dịch sẽ đủ điều kiện sử dụng Aevo.

Ban đầu là một phần của dự án DeFi Ribbon Finance (RBN). Có token riêng, Aevo sẽ cho phép chuyển đổi token Ribbon lấy Aevo theo tỷ lệ 1:1 sau khi chúng có sẵn. Các nhà phát triển đang thực hiện kiểm tra bảo mật cho cả token mới và hợp đồng di chuyển.

Mạng sử dụng Layer 2 optimistic rollup được tạo bằng nền tảng rollup Conduit. Nó có kế hoạch sử dụng Celestia để cung cấp dữ liệu nhằm duy trì phí giao dịch ở mức thấp. Và mở ra cho các giao thức khác xây dựng trên đó.

Sự phát triển

Vào năm 2022, Ribbon Finance nổi lên như một giao thức DeFi đáng chú ý. Đặc biệt là trong thị trường quyền chọn phi tập trung. Aevo được phát triển như một phần mở rộng của Ribbon Finance. Tập trung vào việc mở rộng quy mô các tùy chọn phi tập trung thông qua Layer 2 appchain của riêng nó. Ban đầu cung cấp các quyền chọn và sau đó được mở rộng để bao gồm các quyền chọn vĩnh viễn.

aevo airdrop strategy

bài viết liên quan