Trending

Tổng quan về APR và APY

APR là gì

APR là viết tắt của Annual Percentage Rate – tỷ suất lợi nhuận hàng năm là phần trăm lợi nhuận thực tế hàng năm người dùng nhận được khi tham gia đầu tư và không bao gồm lãi kép.

APR là mức lãi suất đơn giản do lợi nhuận phụ thuộc vào khoản đầu tư ban đầu của người dùng.

APY là gì

APY là viết tắt của Annual Percentage Yield – tỷ suất lợi nhuận hàng năm tính theo phương thức cộng đồng lợi nhuận. APY là phần trăm lợi nhuận thực tế có bao gồm lãi kép của khoản đầu tư. Lãi kép khác với lãi thông thường khi cho phép người dùng nhận được lãi từ phần tiền lãi và cộng dồn vào phần tiền vốn ban đầu của họ.

Công thức tính

Công thức tính APR

APR = [(Lợi nhuận + Phí) / P] /n x 365 x 100

Trong đó:

P là khoản đầu tư ban đầu

N là số ngày 

Công thức tính APY

APY = (1 + r/n) ^n – 1

Trong đó:

r là lãi suất

n là thời gian lãi kép (n thường là 9, 12 tháng)

Phân biệt APR và APY

Điểm khác biệt lớn nhất giữa APR và APY chính là lợi nhuận từ lãi kép. APY đề cập lợi nhuận dự kiến theo năm được đầu tư sau khi tính cả lãi kép thì APR chỉ tính đến khoản lãi kiếm được dựa trên vốn ban đầu.

Ví dụ:

Đối với APR

Nếu bạn tham gia Staking $100 với lãi suất APR = 12% và không mất phí thì sau một năm bạn thu lại:

100 x (1 + 12%) = $112

Như vậy lợi nhuận bạn nhận được mỗi năm là $12 và các năm tiếp theo bạn vẫn nhận được lợi nhuận cố định là $12.

Đối với APY

Nếu bạn Staking $100 với lãi suất APY = 12% và trả 2 lần/năm thì lợi nhuận bạn thu được trong 6 tháng đầu tiên là:

100 x 0,12/12 = $6

6 tháng tiếp theo, Pool chứa khoản đầu tư của bạn là $106 và lợi nhuận của bạn là:

106 x 0,12/2 = $6.36

Nếu bạn không rút tiền thì tiền lãi của bạn sẽ được cộng vào số dư hàng tuần và lợi nhuận của bạn sẽ được cập nhật tăng trong suốt thời gian Staking.

Như vậy, so với APR thì lãi suất APY sẽ mang lại cho nhà đầu tư hiệu quả cao hơn về lợi nhuận vì nó cộng dồn lãi suất kiếm được với số vốn ban đầu giúp bạn lãi kép khi đầu tư.

Các chỉ số tính lợi nhuận APR và APY

Phí giao dịch

Mỗi một giao thức đều có cách tính phí khác nhau. Mức phí thường không được đề cập trong APR và APY. Vì vậy, người dùng cần chú ý và tìm hiểu các khoản phí này để tính toán ra lợi nhuận thực tế.

Kỳ hạn lãi kép

Đối với APY, lãi kép có thể được tính theo ngày, tuần, tháng hay quý tùy theo từng giao thức. Việc gộp lãi thường xuyên có thể giúp người dùng tối ưu được lợi nhuận.

Biến động giá

Các lãi suất sẽ bị biến động do ảnh hưởng từ tình hình thị trường, giá cả của các token/coin hay số lương token được lock nhiều cũng sẽ dẫn đến sự thay đổi về lãi suất. Người dùng nên tìm hiểu kỹ và có sự chuẩn bị trong trường hợp biến động lớn về giá cả là lãi suất.

Tổng kết

Qua bài viết trên, coinviet.net đã giới thiệu các bạn về APR và APY.

Chúc các bạn có những lựa chọn đúng và đầu tư thành công!

Mọi thắc mắc vui lòng comment dưới bài viết để cùng coinviet.net thảo luận.

bài viết liên quan