Trending

  • Ngày ra mắt testnet của blockchain có khả năng mở rộng mới có tên là Avail được Polygon công bố gần đây.
  • Avail hướng tới mục tiêu phục vụ như một ‘lớp dữ liệu sẵn có’ cho các blockchain xây dựng trên nó.

Vào thứ Tư, Polygon tiết lộ rằng họ có kế hoạch khởi chạy mạng testnet cho blockchain mới – Avail, theo một bài đăng trên Twitter. Blockchain hướng đến khả năng mở rộng và testnet của nó sẽ hoạt động vào quý 2 năm 2022.

Avail sẽ tham gia vào giải pháp khả năng mở rộng hiện có của Polygon. Và được dẫn dắt bởi blockchain proof-of-stake hàng đầu của nó – Sidechain của Ethereum – cùng với những chain khác như Edge, Miden, Zero, Hermez và Nightfall. 

Avail sẽ là một mạng lưới độc lập nằm dưới sự che chở của Polygon, giúp lưu trữ và xác minh dữ liệu ngoài chuỗi (off-chain) cho các blockchains đã tích hợp với nó.   

Các blockchain sử dụng vô số bộ dữ liệu với các ứng dụng phi tập trung, chúng không tự lưu trữ dữ liệu vì điều đó có thể rất tốn kém. Dữ liệu thường được lưu trữ trên các máy chủ của bên thứ ba và việc xác minh nó nhiều lần có thể phát sinh thêm rất nhiều chi phí. Để xử lý vấn đề nhức nhối đó, Avail sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng mở rộng của các blockchains cả bên trong và bên ngoài hệ sinh thái Polygon và cố gắng đáp ứng nhu cầu dữ liệu của các blockchain này. 

Đồng sáng lập Polygon, Anurag Arjun nói “Về vấn đề xác nhận, Avail đặc biệt ở chỗ mạng giúp sắp xếp các giao dịch và giữ cho chúng luôn sẵn sàng, và không xác thực bất kỳ giao dịch nào không giống như ”. Monolithic chains đề cập đến ý tưởng về một blockchain tự hoạt động.

Team cho biết Avail sẽ đóng vai trò là “lớp dữ liệu sẵn có” cho các Layer 2 của Ethereum – Optimism và Validium – và các giải pháp mở rộng zero-knowledge khác do Polygon cung cấp, để giúp đóng góp vào các yêu cầu dữ liệu của họ. 

Arjun cho biết: “Công nghệ cung cấp dữ liệu có nhiều cách sử dụng, nhưng một trong những trường hợp sử dụng chính mà chúng tôi quan tâm là cho phép các bản sao lưu chuyển sang Ethereum để mở rộng quy mô tốt hơn bằng cách giảm tải dữ liệu giao dịch bằng Avail,” Arjun nói. Rollups là một công nghệ được sử dụng để xây dựng các giải pháp layer 2.

Polygon Avail sẽ hoạt động hoàn toàn khác với các mạng blockchain phổ biến, team phát triển nói. Thay vì tạo và lưu giữ bản ghi của tất cả dữ liệu trong các khối – như trường hợp của Ethereum, Avalanche, Cosmos và chuỗi khối Polygon chính, nó sẽ sử dụng “thứ tự giao dịch” dựa trên một số giao thức mật mã – được gọi là GRANDPA và BABE – cho xác nhận dữ liệu và sự đồng thuận, team nghiên cứu cho hay. 

 

Nguồn: theblockcrypto.com

bài viết liên quan