Trending

Cơ quan quản lý tài chính áp đặt đăng ký bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử của Bỉ

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, bất kỳ pháp nhân nào được thành lập và hoạt động ở Bỉ muốn cung cấp dịch vụ giao dịch giữa “tiền số và tiền pháp định” đều phải đăng ký với Cơ quan quản lý thị trường và dịch vụ tài chính (FSMA), cơ quan quản lý tài chính của quốc gia. Cơ quan này đã thông báo điều tương tự cũng áp dụng cho các công ty cung cấp dịch vụ ví lưu ký.

Cơ quan giám sát cho biết các nền tảng tiền điện tử thuộc hai danh mục này đã hoạt động ở Bỉ trước ngày được chỉ định, nên thông báo cho FSMA về các hoạt động của họ trước ngày 1/7/2022 và nộp đơn đăng ký trước hạn chót là ngày 1/9. Họ sẽ được cấp “ủy quyền tạm thời” cho phép tiếp tục hoạt động cho đến khi FSMA xem xét các yêu cầu đăng ký của họ.

Các nhà cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng là các công ty Bỉ hoặc châu Âu. Việc đăng ký phải tuân theo yêu cầu vốn tối thiểu là 50.000 € (53,000 USD), phần FAQ chi tiết trên trang web của cơ quan. FSMA cũng muốn biết danh tính của các cổ đông và những người kiểm soát nền tảng.

FSMA nói rằng đối với các nhà cung cấp dịch vụ hối đoái, điều đó có nghĩa là các tổ chức thực hiện các giao dịch mua hoặc bán sử dụng vốn tự có. Đó là khi nhà cung cấp hoạt động như một đối tác của một giao dịch, giống như các văn phòng giao dịch tiền tệ truyền thống.

Các nền tảng đóng vai trò trung gian trong các giao dịch giữa khách hàng và bên thứ ba không bị ảnh hưởng theo các quy tắc mới. Tuy nhiên, các nhà điều hành máy rút tiền tự động (ATM) để giao dịch tiền điện tử, sẽ được coi là nhà cung cấp dịch vụ giao dịch cho các mục đích của các yêu cầu mới.

Cơ quan quản lý cũng định nghĩa các dịch vụ ví lưu ký là dịch vụ lưu ký các khóa mật mã riêng thay mặt cho khách hàng nhằm mục đích nắm giữ, lưu trữ và chuyển tiền số. Những người cung cấp cho khách hàng những dịch vụ như vậy sẽ được coi là nhà cung cấp dịch vụ ví giám sát cần đăng ký với FSMA.

Nguồn: News.bitcoin.com

bài viết liên quan