Trending
  • Bitcoin giảm hơn 4% và đã phá ngưỡng hỗ trợ là 46,000 USD.
  • Bitcoin đang giao dịch dưới ngưỡng 45,500 USD và đường SMA 100.
  • Đã có sự phá vỡ bên dưới mô hình breakout quan trọng với điểm hỗ trợ gần 46,800 USD trên biểu đồ giá khung giờ của cặp BTC/USD (Dữ liệu từ Kraken).
  • Cặp tiền này có thể kéo dài đợt giảm giá và kiểm tra vùng hỗ trợ ở ngưỡng 43,200 trong thời gian tới.

Giá Bitcoin tụt xuống dưới vùng hỗ trợ

Giá Bitcoin bắt đầu giảm mạnh sau duy trì trên mức 46,500 USD và 46,400 USD. BTC đã giảm xuống dưới mức hỗ trợ 46,000 USD để chuyển sang trạng thái xu hướng giảm ngắn hạn.

Có một động thái rõ ràng dưới mức thoái lui Fib 50% của sóng đi lên từ mức thấp 44,470 USD dao động ở mức cao 48,200 USD. Phe bán đã có thể đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ 45,500 USD và đường SMA 100.

Bên cạnh đó, mô hình breakout chính với điểm hỗ trợ gần 46,800 trên biểu đồ giá khung giờ cặp BTC/USD cũng đã bị phá vỡ. Bitcoin hiện đang được giao dịch dưới mức thoái lui Fib 76.4% của sóng đi lên từ mức thấp nhất 44,470 USD.

Bitcoin Price

Điểm hỗ trợ gần nhất ở phía downside là gần mức 44,450 USD. Điểm hỗ trợ chính tiếp theo được nhìn thấy gần mức 44,000 USD. Điểm hỗ trợ chính hiện nằm gần mức 43,320 USD. Nó nằm gần mức mở rộng 1.236 Fib của sóng đi lên từ mức thấp 44,470 USD dao động tới mức cao 48,200 USD. Việc giảm xuống dưới vùng hỗ trợ 43,320 USD có thể đưa giá lao thẳng xuống 42,000 USD trong thời gian tới.

Chiều hướng tăng giá của Bitcoin

Nếu bitcoin vẫn duy trì ổn định trên mức hỗ trợ 44,450 USD, nó có thể tiếp tục xu hướng tăng. Mức kháng cự gần nhất ở phía tăng là gần mức 45,500 USD.

Mức kháng cự chính tiếp theo là gần mức 45,800 USD. Rào cản chính hiện đang hình thành gần mức 46,350 USD (vùng phá vỡ trước đó), nếu vượt qua vùng đó giá có thể tăng đều đặn. Trong trường hợp đã nêu, nó có thể kiểm tra mức giá 47,200 USD và đường SMA 100.

bài viết liên quan