Trending

Bộ Tư pháp cho rằng cần sớm xây dựng khuôn khổ pháp lý để quản lý tài sản ảo, tiền ảo; có quy định cấm các hành vi mang tính rủi ro, lợi dụng chiếm đoạt tiền ảo, tài sản ảo.

Tại cuộc họp báo chiều 12/4, ông Cao Đăng Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế (Bộ Tư pháp), cho rằng thế giới vẫn còn nhiều khái niệm khác nhau về tài sản ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa. Do đó, đến nay các nước cũng cách tiếp cận khác nhau về vấn đề này.

“Cần có quy định cấm các hành vi mang tính rủi ro hoặc lợi dụng chiếm đoạt tiền ảo, tài sản ảo”, Trích lời từ ông Vinh.

Ông Cao Đăng Vinh, phó vụ trưởng Vụ pháp luật dân sự – kinh tế, Bộ tư pháp Việt Nam

Hiện các loại tiền số như Bitcoin, Ethereum… được coi là tài sản ảo phổ biến nhưng tại Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể về tiền ảo, tài sản ảo.

Các giao dịch mua bán, trao đổi tài sản ảo tại Việt Nam hiện được thực hiện qua các sàn giao dịch quốc tế hoặc hình thức thỏa thuận trực tiếp, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền.

Quốc hội từng đề nghị Chính phủ sớm có hành lang pháp lý về loại tài sản mới này.

Đầu tháng 2/2024 năm nay, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu và xây dựng khung pháp lý cho các tài sản ảo và các đơn vị cung ứng dịch vụ sản phẩm này.

Ông Cao Đăng Vinh nói, khi Bộ Tài chính đưa ra các đề xuất chính sách cụ thể, Bộ Tư pháp sẽ có quan điểm rõ ràng hơn.

 

bài viết liên quan