Trending

Theo dữ liệu từ IntoTheBlock, số lượng địa chỉ Bitcoin nắm giữ trên 1.000 BTC đã tăng lên mức cao mới mọi thời đại, bất chấp hiệu suất của coin này sau khi được phê duyệt ETF.

Vào thời điểm viết bài, tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa giao dịch ở mức 42.145 đô la. Số liệu này thấp hơn 15% so với mức cao 48.625 đô la được ghi nhận một ngày sau khi ETF có thể giao dịch được.

Với tâm lý giảm giá đáng kể kể từ đó, nhiều người tham gia thị trường đã giảm mức độ tiếp xúc với tài sản bằng cách phân phối một số khoản nắm giữ BTC của họ.

Những cá voi nhỏ hơn có kế hoạch khác

Trong khi cá voi BTC sở hữu hơn 1.000 coin tăng cường tích lũy trước hành động giá giảm, thì các nhà đầu tư nắm giữ từ 1 đến 1.000 coin giảm lượng nắm giữ trong vài ngày qua.

Theo dữ liệu từ Santiment, nhóm nhà đầu tư BTC này bắt đầu phân phối tiền coin vào ngày 5/1, có thể là do một báo cáo được nhà cung cấp dịch vụ đầu tư tiền điện tử Matrixport công bố hai ngày trước đó.

Trong báo cáo, công ty tuyên bố họ dự kiến Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) sẽ từ chối tất cả các đơn đăng ký BTC ETF giao ngay trước đó.

Hậu quả là thị trường trở nên điên cuồng, gây giảm hai chữ số giá trị của BTC và thanh lý các 500 triệu đô la các vị thế trên nhiều sàn giao dịch phái sinh trong vòng 24 giờ.

Sau khi các quỹ ETF được phê duyệt, tâm lý của những người nắm giữ BTC không được cải thiện. Tính đến ngày 26/1, có 878.000 địa chỉ nắm giữ từ 1 đến 1.000 coin, giảm 0,4% so với 882.000 địa chỉ nắm giữ cùng số lượng vào thời điểm bắt đầu năm.

Tâm lý ngày càng kém đi


Tại thời điểm viết bài, tâm lý có trọng số của BTC là -0,49. Nó đã âm kể từ ngày 15/1 và điều này được thể hiện rõ qua xu hướng giảm giá kể từ đó.

Xác nhận thêm cho tâm lý không tốt trên thị trường BTC là hợp đồng mở trên hợp đồng tương lai cũng đã giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Coinglass, nó đã giảm 15% kể từ khi các quỹ ETF đi vào hoạt động.
Đối với bối cảnh, OI hợp đồng tương lai của BTC là 17 tỷ đô la vào thời điểm viết bài. Vào ngày 10/1 khi ETF được phê duyệt, nó đã ở mức trên 20 tỷ đô la.

bài viết liên quan