Trending

Có 27 dự án sẽ mở khóa token trong tháng thứ hai của năm 2024, với tổng giá trị hơn 870 triệu USD.
Theo thống kê của Token Unlocks, ngành tiền mã hóa vào tháng tới sẽ chứng kiến hơn 870 triệu USD giá trị token được giải phóng ra thị trường. Trong đó, Avalanche (AVAX), Aptos (APT), The Sandbox (SAND) và dYdX (DYDX) là các dự án có lượng token unlock lớn nhất trong đợt.


Các đợt mở khóa đáng chú ý

– Ngày 01/02 – dYdX (DYDX) mở khóa 33,33 triệu token (chiếm 10,53% lượng cung lưu hành), trị giá 91 triệu USD.

– Ngày 11/02 – Aptos (APT) mở khóa 24,84 triệu token (chiếm 7,37% lượng cung lưu hành), trị giá 229 triệu USD.

– Ngày 14/02 – The Sandbox (SAND) mở khóa 205,59 triệu token (chiếm 9,19% lượng cung lưu hành), trị giá 93 triệu USD.

– Ngày 22/02 – Avalanche (AVAX) mở khóa 9,54 triệu token (chiếm 2,6% lượng cung lưu hành), trị giá 315 triệu USD.

Các đợt unlock khác

– Ngày 01/02 – STEPN (GMT): 891.000 USD

– Ngày 01/02 – yearn.finance (YFI): 1.240 USD

– Ngày 01/02 – Akash Network (AKT): 233.500 USD

– Ngày 01/02 – Tornado Cash (TORN): 157.670 USD

– Ngày 01/02 – Acala (ACA): 2,24 triệu USD

– Ngày 01/02 – Euler (EUL): 400.090 USD

– Ngày 05/02 – Liquidity (LQTY): 834.840 USD

– Ngày 05/02 – Galxe (GAL): 9,58 triệu USD

– Ngày 07/02 – Hashflow (HFT): 4,41 triệu USD

– Ngày 09/02 – GMX (GMX): 18.840 USD

– Ngày 11/02 – Moonbeam (GLMR): 1,16 triệu USD

– Ngày 14/02 – CyberConnect (CYBER): 16,9 triệu USD

– Ngày 15/02 – Blur (BLUR): 1,34 triệu USD

– Ngày 16/02 – Flow (FLOW): 1,95 triệu USD

– Ngày 17/02 – ApeCoin (APE): 21,53 triệu USD

– Ngày 18/02 – Manta Network (MANTA): 24,07 triệu USD

– Ngày 18/02 – Oasis Network (ROSE): 18,45 triệu USD

– Ngày 19/02 – sudoswap (SUDO): 4.480 USD

– Ngày 19/02 – Algorand (ALGO): 410.980 USD

– Ngày 22/02 – SPACE ID (ID): 5,25 triệu USD

– Ngày 23/02 – ImmutableX (IMX): 2,39 triệu USD

– Ngày 27/02 – Yield Guild Games (YGG): 7,54 triệu USD

– Ngày 28/02 – SingularityNET (AGIX): 2,41 triệu USD

 

bài viết liên quan