Trending

Aevo là sàn giao dịch hợp đồng quyền chọn và tương lai vĩnh viễn phi tập trung. Nó được xây dựng trên layer Ethereum-2 tùy chỉnh sử dụng ngăn xếp công nghệ Optimism.

Dự án đã công bố chương trình airdrop và farm vào thứ 4. Nhằm mục đích thưởng cho những người chấp nhận ban đầu bằng token AEVO sắp ra mắt.

Thông báo Aevo dành cho các sàn giao dịch

Bất kỳ trader nào đã sử dụng sàn giao dịch trước khi có thông báo. Sẽ đủ điều kiện tham gia airdrop nhưng Aevo cũng cho phép người dùng. Nhận thêm token thông qua chương trình farm mới của mình.

Airdrop sẽ được tiến hành khi chương trình farm kết thúc. Vì vậy vẫn còn thời gian để kiếm một số AEVO trước sự kiện phân phối.

Theo Aevo, chương trình tập trung vào khối lượng, phí và lòng trung thành trên nền tảng. Họ đo lường mức độ trung thành dựa trên tình hình sử dụng nền tảng định kỳ của trader.

Lòng trung thành góp phần “tăng cường farm”. Hoặc cấp số nhân số token kiếm được thông qua các hoạt động. Đến nay, chưa chia sẻ cách thức tính toán hệ số nhân.

Khi nói đến khối lượng, cách hiệu quả nhất để farm AEVO chỉ đơn giản là sử dụng nền tảng này. Nó là một sàn giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn và yêu cầu một số hiểu biết về giao dịch, nhưng UI/UX rất đơn giản.

Người dùng càng mở nhiều vị trí và tạo càng nhiều khối lượng thì càng đủ điều kiện nhận được nhiều AEVO.

Số liệu khác mà Aevo đang theo dõi là phí. Aevo hiện có phí maker, taker, thanh toán và thanh lý. Tuy nhiên, có lẽ sẽ là một ý tưởng tồi nếu bạn cố gắng kiếm điểm phí bằng cách thanh lý nên đừng làm như vậy.

Mức phí khá chuẩn đối với các loại sàn giao dịch phi tập trung (DEX) này. Bạn sẽ thanh toán cho họ bất cứ khi nào thực hiện giao dịch hoặc khi một quyền chọn hết hạn. Vì vậy chỉ cần sử dụng nền tảng để giao dịch sẽ giúp bạn kiếm được một số AEVO được phân bổ cho phí.

bài viết liên quan