Trending

Changpeng Zhao (CZ) đã từ chức chủ tịch hội đồng quản trị của Binance.US, theo một thông báo ngày 28 tháng 11. Điều này diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi CZ từ bỏ vai trò của mình tại Binance Holdings như một phần trong thỏa thuận của sàn giao dịch với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ).

Việc Zhao rời khỏi hội đồng quản trị Binance.US đánh dấu bước cuối cùng trong quá trình rút lui khỏi các hoạt động hàng ngày của Binance.

Ông sẽ giữ lại quyền lợi kinh tế trong Binance.US nhưng không còn tham gia quản trị trực tiếp nữa sau khi chuyển giao quyền biểu quyết của mình thông qua một thỏa thuận ủy quyền.

Binance.US bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với CZ vì những năm lãnh đạo và hướng dẫn của ông, lưu ý rằng sự hỗ trợ của ông đã tạo nên một Binance.US như hiện nay – một nền tảng hàng đầu cho giao dịch tiền điện tử ở Hoa Kỳ.

Binance.US nhấn mạnh tính độc lập trong hoạt động của mình, đặc biệt là trong bối cảnh các thỏa thuận gần đây liên quan đến đối tác quốc tế.

Công ty đảm bảo với khách hàng và các bên liên quan rằng họ không tham gia vào bất kỳ hành động thực thi nào đang chờ xử lý với các cơ quan quản lý lớn của Hoa Kỳ như DOJ, Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN), Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) hoặc Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Nó cũng nói thêm rằng nó vẫn hoạt động đầy đủ và cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ thông thường.

 

 

bài viết liên quan