Trending

Chính phủ Ấn Độ công bố kế đánh thuế

Bộ Tài chính Ấn Độ đã trả lời một số câu hỏi vào thứ Hai tại Hạ viện Lok Sabha, về cách các giao dịch tiền điện tử sẽ bị đánh thuế trong thời gian sắp tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Pankaj Chaudhary giải thích rằng Dự luật tài chính 2022 đã đề xuất bổ sung mục 115BBH vào Đạo luật thuế thu nhập năm 1961 để quy định việc đánh thuế thu nhập từ các giao dịch tài sản số (VDA). Ông phát biểu:

Theo mục đề xuất, bất kỳ nguồn thu nào từ các giao dịch tài sản số (VDA) có thể sẽ bị đánh thuế lên tới 30%.

“Hơn nữa, trong khi tính toán thu nhập từ các giao dịch tài sản số (VDA), không được phép khấu trừ bất kỳ khoản chi nào (ngoài chi phí mua lại) hoặc trợ cấp,” Bộ trưởng nói thêm.

Bộ trưởng Chaudhary tiếp tục: “Dự luật cũng đề xuất định nghĩa về VDA. Nếu bất kỳ tài sản nào nằm trong định nghĩa được đề xuất, tài sản số đó sẽ được coi là VDA và sẽ được áp dụng các Đạo luật tương ứng. ”

Cụ thể, thành viên Karti Chidambaram của Lok Sabha đã hỏi bộ trưởng tài chính “liệu chi phí cơ sở hạ tầng phát sinh trong việc khai thác tiền điện tử có được coi là chi phí mua lại hay không và do đó được phép khấu trừ”.

Bộ trưởng Chaudhary giải thích:

Chi phí cơ sở hạ tầng phát sinh trong quá trình khai thác VDA (ví dụ: tài sản số) sẽ không được coi là chi phí mua lại vì chi phí tương tự sẽ có tính chất chi tiêu vốn không được phép khấu trừ theo quy định của đạo luật.

Cần phải lưu ý rằng “Các khoản lỗ phát sinh do giao dịch sản kỹ thuật số không thể được bù trừ vào bất kỳ thu nhập nào khác”, Chidambaram hỏi thêm, “liệu các khoản lỗ phát sinh từ việc bán một tài sản kỹ thuật số có thể được bù đắp bằng lợi nhuận phát sinh từ một tài sản kỹ thuật số khác.”

Trích dẫn các điều khoản được đề xuất, bộ trưởng ngoại giao trả lời:

Khoản thua lỗ do giao dịch VDA sẽ không được phép bù trừ vào thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng VDA khác.

Chính phủ Ấn Độ cũng đang nghiên cứu việc phân loại tiền điện tử theo luật Thuế Hàng hóa và Dịch vụ (GST) để đánh thuế trên toàn bộ giá trị của các giao dịch, PTI đưa tin hôm Chủ nhật. Luật hiện hành không có phân loại rõ ràng cho tiền điện tử và 18% GST chỉ được đánh vào các dịch vụ được cung cấp bởi các sàn giao dịch tiền điện tử được phân loại là dịch vụ tài chính.

Một quan chức GST nói rằng:

Cần có sự rõ ràng về thuế GST đối với tiền điện tử và liệu nó có bị đánh thuế trên toàn bộ giá trị hay không.

Tuần trước, Bitcoin.com News đã báo cáo rằng cục thuế thu nhập Ấn Độ bắt 700 nhà đầu tư tiền điện tử vì không nộp thuế.

Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đang nghiên cứu luật về tiền điện tử. Một dự luật tiền điện tử đã được liệt kê để xem xét trong kỳ họp mùa đông của quốc hội nhưng nó đã không được chấp nhận. Theo báo cáo, chính phủ cần thêm thời gian để hoàn thiện dự luật.

Nguồn: News.bitcoin.com

bài viết liên quan