Trending
Nguồn: AdobeStock / soraneko

Một loạt các quy định mới về tiền điện tử sẽ được áp dụng tại Nhật Bản – nơi cơ quan quản lý tài chính và tiền điện tử hàng đầu của quốc gia đã đưa ra các sửa đổi về mặt pháp lý đối với luật liên quan đến thanh toán.

Các đề xuất được đưa ra bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), đơn vị này đã đề xuất sửa đổi hai đạo luật hiện hành như một phần của nỗ lực “xây dựng một hệ thống dàn xếp ổn định và hiệu quả” cho kỷ nguyên tài chính kỹ thuật số.

Trang CoinPost đưa tin rằng các quy định đề cập đến các vấn đề liên quan đến stablecoin, cũng như các giao thức mới cần được thiết kế để “cải thiện hiệu quả của việc giám sát giao dịch [tiền điện tử] tại các ngân hàng” và các tổ chức tài chính khác.

FSA giải thích rằng một số đồng stablecoin nhất định và các đợt phát hành stablecoin đang thiếu sự bảo vệ người dùng một cách toàn vẹn, mặc dù các đề xuất toàn diện về quy định đối với những tài sản này có thể sẽ được đưa ra sau đó.

Họ cũng đề xuất việc tạo ra một “hệ thống đăng ký” cho các nhà môi giới và trung gian cung cấp các dịch vụ mua, bán và quản lý tiền điện tử và các “phương thức thanh toán điện tử” khác.

Giống như các sàn giao dịch tiền điện tử, các nhà môi giới sẽ có nghĩa vụ gửi các báo cáo thường xuyên tới các cơ quan quản lý. Sau này nhà nước cũng sẽ có quyền ban hành lệnh đệ trình tài liệu, tiến hành kiểm tra tại chỗ, ban hành lệnh cải tiến kinh doanh và thậm chí hủy bỏ các doanh nghiệp không tuân thủ hoặc đáp ứng các tiêu chuẩn.

Dù sao, các biện pháp này không chỉ dựa trên sự tuân thủ. FSA đã nói về việc thúc đẩy lĩnh vực blockchain và tiền điện tử quốc gia và sẽ tìm cách bổ sung các định nghĩa ràng buộc về mặt pháp lý về “các loại tiền điện tử” trong các định nghĩa của hành vi về “phương thức thanh toán điện tử”.

Các biện pháp này cũng tìm cách tăng cường hiệu quả của việc giám sát giao dịch bằng cách thiết lập một nền tảng cho các sàn giao dịch tiền điện tử đến từ nước ngoài để hợp tác với các nền tảng giao dịch trong nước về các biện pháp chống rửa tiền (AML) liên quan đến ngành ngân hàng.

FSA muốn xây dựng một mạng lưới các nhà phân tích giao dịch trao đổi, những người giam gia việc phân tích, phát hiện các giao dịch đáng ngờ cho thị trường ngoại hối và tiền điện tử.

Các biện pháp khác đã được đưa ra để xác định các giao dịch đã thanh toán có dấu hiệu đáng ngờ – đối với các lần nạp tiền vào tài khoản và mua thẻ quà tặng có thể gây ra rủi ro vi phạm AML.

Chính phủ sẽ cần phải ký vào các sửa đổi, điều này cũng sẽ cần được thông qua tại quốc hội. Tuy nhiên cho đến nay, tất cả các yêu cầu liên quan đến luật pháp trước đây của FSA đều đã được chấp thuận – và có khả năng đi kèm với các sửa đổi pháp lý không gây tranh cãi khác. Do đó, chúng có thể sẽ được đưa vào bộ luật luật trong những tuần tới và có thể được ban hành vào cuối năm nay.

bài viết liên quan