Trending

Drift Protocol, sàn giao dịch swap hợp đồng tương lai vĩnh viễn lớn nhất trên Solana, vừa triển khai chương trình tích điểm. Chương trình tích điểm diễn ra trước một đợt airdrop trong tương lai, trong đó Drift sẽ phân phối token quản trị của mình cho các thành viên cộng đồng nhằm nỗ lực phân cấp giao thức.

Cho đến nay, Drift đã đạt khối lượng hơn 5,3 tỷ đô la từ 94.046 người dùng, tương đương với tổng giá trị hơn 123 triệu đô la bị khóa trong giao thức. Công ty đã kết thúc Series A trị giá 23,5 triệu đô la vào tháng 10 năm ngoái, với sự đóng góp từ Polychain Capital và đồng sáng lập Solana Labs – Anatoly Ykovenko cùng những người khác.

Drift đã tuyên bố công khai rằng điểm sẽ được gắn với khối lượng giao dịch theo tỷ lệ của bạn và điểm đó sẽ được phân phối mỗi tuần một lần. Như vậy, nếu trong bất kỳ tuần nào, hoạt động của một người dùng chiếm 1% tổng khối lượng trên Drift thì họ sẽ nhận được 1% số điểm được phân bổ trong tuần đó.

Một nguyên tắc nhỏ khi cố gắng tìm hiểu cách giao thức sẽ cân nhắc các hành động khác nhau trong chương trình điểm hoặc airdrop là suy nghĩ về mục tiêu của giao thức là gì.

Ở giai đoạn hiện tại, Drift Protocol dường như tập trung vào bốn số liệu chính: tổng khối lượng, số lượng người dùng, giao dịch tích lũy và tổng giá trị bị khóa (TVL). Với suy nghĩ này, để farm (canh tác) airdrop này, bạn nên thực hiện các hành động sẽ làm tăng những con số đó.

Trong trường hợp này, tất cả các giá trị đều tăng khi khối lượng tăng — vì vậy có thể nói rằng tên của cuộc chơi ở đây là khối lượng giao dịch. Drift là một sàn giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn, vì vậy để làm được điều này, tất cả những gì cần làm là thực hiện một vài giao dịch!

Tuy nhiên, cần lưu ý Drift Protocol không phục vụ cư dân Hoa Kỳ.

bài viết liên quan