Trending

Sự quan tâm đến NFT đã giảm xuống mức thấp nhất mới vào tháng 5/2022. Theo nghiên cứu của Be[In]Crypto research và dữ liệu từ Google trend, sự quan tâm đến các chủ đề liên quan đến NFT trên toàn cầu đã giảm xuống.

Sở thích theo thời gian bao gồm số lượng tìm kiếm trên Google với nội dung NFT được biểu thị bằng một số từ 0 đến 100. Giá trị bằng 0 hoặc gần bằng 0 có nghĩa là có rất ít hoặc không có sự quan tâm. Mặt khác, giá trị ít nhất là 50 có nghĩa là cụm từ này chiếm một phần lớn các tìm kiếm trên toàn cầu.

Thuật ngữ “non-fungible token” đã đạt đến giá trị 26 vào những ngày cuối tháng 5. Đây là mức giảm 74% so với mức cao nhất ngoài giờ là 100 đạt được vào tháng 1/2022.

Nguồn: Google trends
Nguồn: Google trends

Vào tháng 1/2022, khối lượng giao dịch hàng tháng của các thị trường NFT lớn đạt mức cao nhất mọi thời đại là 16.54 tỷ USD. Trong những ngày cuối tháng 5, tổng khối lượng giao dịch hàng tháng là khoảng 4 tỷ USD, tương đương với mức giảm 75% so với khối lượng của tháng 1.

Nguồn: The Block Crypto
Nguồn: The Block Crypto

Một số NFT đã đóng góp vào cột mốc quan trọng của tháng 1 bao gồm Bored Ape Yacht Club (BAYC), Mutant Ape Yacht Club (MAYC) và Axie Infinity.

Nguồn: CryptoSlam
Nguồn: CryptoSlam

Trong những ngày cuối tháng 5, doanh số bán ra của NFT BAYC đạt 200 triệu USD, giảm 41% trong 4 tháng.

Vào tháng 1/2022, doanh số bán NFT của Axie Infinity và Mutant Ape Yacht Club lần lượt là khoảng 126.49 triệu USD và 252.33 triệu USD.

Thị trường downtrend đã làm giảm đáng kể những giá trị này trong quý 2/2022.

Axie Infinity có tổng doanh thu là 6.6 triệu USD trong khi MAYC đạt 163.96 triệu USD trong tháng 5. Nhìn chung, Axie Infinity giảm 94% trong khi BAYC giảm 36%.

Nguồn: Beincrypto.com

bài viết liên quan