Trending

Vào ngày 9 tháng 4, đội ngũ EigenLayer đã thông báo rằng EigenDA của nền tảng, Available Validator Service, đã ra mắt trên mạng chính Ethereum.

Nhóm nói thêm rằng hơn 4.1 triệu ETH đã được restake trên EigenLayer và trong vài tuần qua, 70% trong số tất cả các trình xác thực Ethereum mới đã được restake vào nền tảng này.

Hơn nữa, những restaker giờ đây có thể ủy quyền toàn bộ cổ phần của họ cho một nhà điều hành đã chọn tham gia chạy các dịch vụ xác thực có sẵn như EigenDA.

Câu chuyện restaking đang phát triển

Restaking cho phép người dùng stake cùng một ETH trên cả Ethereum và các giao thức khác.

Các nền tảng như EigenLayer tận dụng trình xác thực và staking token của Ethereum, cho phép các blockchain nhỏ hơn và mới hơn được hưởng lợi từ hệ thống bảo mật và tin cậy của nó.

EigenLayer cũng phải đối mặt với sự cân bằng giữa tính trung lập, cho phép hành vi thị trường tự do và sự phân cấp, do đó ngăn chặn sự thống trị của một nhà cung cấp staking duy nhất.

Hơn nữa, EigenDA cung cấp khả năng siêu mở rộng, tính linh hoạt về chi phí và dễ dàng tích hợp cho các rollup. Nó nhằm mục đích trở thành giải pháp cuối cùng cho tính khả dụng của dữ liệu trên Ethereum.

EigenLayer ra mắt EigenDA trên Ethereum Mainnet

Nó cho biết các rollup có thể được đưa vào mạng chính EigenDA sau khi nhà điều hành thiết lập và các ủy quyền ổn định.

“Trong vài tuần tới, chúng tôi dự kiến doanh thu của nhà điều hành sẽ cao trong 200 nhà điều hành đang hoạt động hàng đầu khi các nhà điều hành, phái đoàn và AVS mới xuất hiện trực tuyến.”

Thông báo lưu ý

Thông báo lưu ý rằng các khoản thanh toán trong giao thức từ AVS cho các nhà khai thác và cơ chế cắt giảm vẫn chưa được đưa vào nhưng sẽ được bổ sung vào cuối năm 2023.

AVS về cơ bản là một phần mềm trung gian hoặc dịch vụ chạy trên giao thức EigenLayer để cung cấp chức năng cụ thể.

AVS hoạt động như một lớp giữa layer thực thi của Ethereum và các rollup, blockchain và mạng khác nhau được xây dựng trên mạng L1.

Theo DeFiLlama, tổng giá trị EigenLayer bị khóa hiện là 13.3 tỷ USD, tăng vọt 1,100% kể từ đầu năm nay.

Triển vọng Ethereum staking

Hệ sinh thái Ethereum staking cực kỳ lành mạnh, với khoảng 27% tổng nguồn cung lưu hành hiện đang được stake.

Theo Dune Analytics, con số này đạt 32.2 triệu ETH, trị giá khoảng 112 tỷ USD theo giá giao ngay hiện tại.

Ethereum cũng chỉ có hơn một triệu trình xác thực, khiến nó trở thành một trong những blockchain an toàn nhất trong không gian tiền điện tử.

Lido vẫn là nhà cung cấp dịch vụ liquid staking thống trị, với 29% tổng số tiền staking, tương đương ETH trị giá 33.2 tỷ USD.

bài viết liên quan