Trending

Ethena Labs giới thiệu cơ chế restaking token ENA và sUSDe thông qua Symbiotic và LayerZero. Pool staking ENA trên Symbiotic sẽ được ra mắt vào ngày 26/06. 

Thông báo cơ chế restaking từ Ethena Labs

Sáng ngày 18/06, dự án stablecoin Ethena thông báo triển khai cơ chế restaking cho token ENA và sUSDe thông qua giải pháp cross-chain LayerZero và giao thức restaking Symbiotic – dự án được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng của EigenLayer.

https://x.com/ethena_labs/status/1802750019810086968

Cụ thể, Ethena sẽ triển khai thử nghiệm mô hình restaking liên kết với Symbiotic, số ENA được restaking sẽ xác minh các giao dịch cross-chain qua mạng lưới DVN của LayerZero và tăng cường tính bảo mật cho Ethena Chain ra mắt trong tương lai.

Mô hình restaking ENA

DVN là gì?

DVN là mạng lưới xác minh phi tập trung được sử dụng để kiểm tra giao dịch được gửi đi trên LayerZero. Mỗi DVN sẽ cung cấp một mô hình xác minh khác nhau, các dự án có thể xác định mô hình xác minh DVN của riêng mình và lựa chọn token phù hợp nhất để tăng cường bảo mật cho hệ thống.

Mô hình DVN trên LayerZero

Mô hình Restaking của ENA

Mô hình restaking ENA sẽ được làm chuẩn nhằm triển khai các DVN restaking cho các dự án trong hệ sinh thái LayerZero.

Nếu sử dụng sUSDe để restake, tài sản này sẽ duy trì bảo mật của giao thức trong những thời điểm cắt giảm validator, đồng thời cung cấp mức lợi nhuận ổn định mà không cần đến việc phát hành thêm token, giảm chi phí cho những người tham gia restake.

Trong kỳ epoch tiếp theo của Symbiotic, ENA và sUSDe sẽ là các tài sản đầu tiên được hỗ trợ restaking trên giao thức. Pool ENA sẽ ra mắt trên Symbiotic vào ngày 26/06.

Bên cạnh đó, Ethena cũng thông báo kể từ ngày 17/06, bất kỳ người dùng nào nhận được ENA thông qua airdrop sẽ được yêu cầu khóa tối thiểu 50% số ENA nhận được vào 1 trong 3 Pool: Locked Ethena, PT-ENA trên Pendle và Restaked ENA. Nếu không tuân thủ, tất cả số ENA chưa trả sẽ được dự án tái phân phối cho những người dùng khác đã thực hiện khóa token.

Ethena nhấn mạnh động thái này nhằm khuyến khích người dùng nắm giữ ENA thay vì đầu cơ chuyển sang đồng hành lâu dài cùng dự án.

bài viết liên quan