Trending

Theo báo cáo ngày 25 tháng 1 của nền tảng dữ liệu onchain Flipside, các blockchain Ethereum Layer 2 (L2) có thể bắt đầu một cuộc chiến trong đó một trong số chúng đưa ra mức phí chi phí thấp nhất vào năm 2024. Tranh chấp này có thể xảy ra nếu đợt tăng giá bắt đầu vào năm 2024, làm tăng chi phí giao dịch cho Ethereum và khiến người dùng tìm kiếm các giải pháp thay thế.

Hơn nữa, môi trường cạnh tranh hơn cho L2 có thể mang lại lợi nhuận nhỏ hơn cho các dự án, trải nghiệm người dùng tốt hơn và đổi mới mối quan tâm đối với các token quản trị của chain đó, chẳng hạn như OP, ARB và POL. Cuối cùng, các nhà phân tích của Flipside tin rằng cuộc chiến này sẽ đẩy nhanh việc áp dụng các blockchain tương thích với EVM.

EVM là viết tắt của cụm từ Ethereum Virtual Machine, có thể hiểu đơn giản là phần mềm dịch và thực thi các lệnh hợp đồng thông minh. Do đó, sự tồn tại của một ứng dụng phi tập trung như Uniswap hay Aave cần EVM để xử lý thông tin được gửi từ hợp đồng thông minh của họ.

Một chất xúc tác khác cho việc áp dụng Ethereum L2 rộng rãi hơn là bản nâng cấp Dencun, dự kiến ​​diễn ra vào 6 tháng đầu tiên của năm 2024, sẽ giới thiệu ‘blobs’. Blobs là các giao dịch có khả năng xử lý lượng lớn dữ liệu và có thể được gắn vào các block của Ethereum. Do đó, L2 sẽ có thể sử dụng các đốm màu đó để lưu trữ dữ liệu giao dịch, giải phóng thêm không gian trong các block của Ethereum và tăng thông lượng của L2.

Những người tham gia thị trường mới

Báo cáo của Flipside cũng đề cập đến những kỳ vọng xung quanh việc sẽ có nhiều blockchain được tung ra vào năm 2024 hơn so với năm trước. Điều này có thể có nghĩa là nhiều blockchain hơn với các trường hợp sử dụng cụ thể sẽ tận dụng được lợi thế của từng mạng.

Theo Flipside, những chain mới này sẽ xuất hiện để đáp ứng nhu cầu mới và hiện có, đồng thời Ethereum L2 có thể phải đấu tranh vì lợi ích của người dùng, vì vẫn có nhu cầu về các blockchain mới.

Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh rằng các blockchain mới vẫn còn tương đối mới trong thời kỳ tăng giá từ năm 2020 đến năm 2021. Tuy nhiên, các chain đó đã có những phát triển đáng kể trong hai năm qua về tương tác và chuyển giao giữa các chain, giúp người dùng Web3 dễ dàng hơn tương tác với nhiều chain.

Mặc dù hầu hết người dùng tiền điện tử sẽ tiếp tục tham gia vào một chain duy nhất, nhưng báo cáo chỉ ra rằng, “cộng đồng tiền điện tử nói chung sẽ trở nên năng động, linh hoạt hơn và sẵn sàng di chuyển qua các chain khác nhau để tận dụng các cơ hội khác nhau”. Do đó, ngoài cuộc chiến với hệ sinh thái Ethereum, L2 có thể phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh bên ngoài hơn trong năm nay.

bài viết liên quan