Trending

Ủy ban EU đề xuất luật cho đồng euro kỹ thuật số

  • Ủy ban châu Âu sẽ sớm đề xuất luật cho đồng euro kỹ thuật số của ngân hàng trung ương.
  • Ủy ban hiện đang điều tra sự phát triển của đồng euro kỹ thuật số.

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde cho biết trong một tuyên bố dạng video tại hội nghị “Hướng tới một khuôn khổ lập pháp tạo điều kiện cho một đồng euro kỹ thuật số cho công dân và doanh nghiệp”, Ủy ban châu Âu sẽ sớm đưa ra đề xuất lập pháp về đồng euro kỹ thuật số.

Lagarde nói: “Việc thông qua kịp thời khung pháp lý cho đồng euro kỹ thuật số sẽ mang lại cho tất cả các bên liên quan sự chắc chắn pháp lý cần thiết để chuẩn bị cho sự ra đời của nó và gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về sự ủng hộ chính trị”. 

“Tôi rất mong đợi đề xuất lập pháp về việc thành lập đồng Euro kỹ thuật số, mà Ủy ban Châu Âu sẽ sớm đề xuất,” cô nói thêm.

Dự án đồng euro kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Châu Âu tập trung vào việc làm cho tiền của ngân hàng trung ương khả dụng ở dạng kỹ thuật số. Nó đã khởi động một cuộc điều tra về việc phát triển một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương vào năm 2021 và tìm kiếm ý kiến ​​bên ngoài về sự phát triển của đồng euro kỹ thuật số, với sự tham vấn của công chúng, từ tháng 4 đến tháng 6. 

Cuộc kiểm tra kéo dài hai năm đối với đồng euro kỹ thuật số sẽ kết thúc vào tháng 9 năm 2023, cùng với dấu hiệu về việc liệu Ngân hàng Trung ương Châu Âu có quyết định tung ra một loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hay không.

 

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan