Trending

Giá Avalanche (AVAX) đã giảm gần 40% kể từ mức cao nhất năm 2023 là 50 đô vào ngày 24 tháng 12. Bất chấp xu hướng giảm giá, AVAX đang giao dịch bên trong một mô hình điều chỉnh và bật tăng mạnh vào ngày đó.

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng tuần cho thấy giá AVAX đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất là 50 đô vào tháng 12 năm 2023. Mức giảm diễn ra nhanh chóng, với việc giá tạo ra một nến nhấn chìm suy giảm vào tuần tiếp theo.

Hôm qua, AVAX đã giảm xuống mức thấp nhất là 27,21 đô và phục hồi. Sự bật lên đã xác nhận một vùng ngang dài hạn mà giá đã bứt phá trước đó.

AVAX đang trong quá trình tạo ra bấc dài bên dưới. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng tuần đưa ra kết quả không xác định.

Chỉ số RSI đang giảm nhưng trên 50, dấu hiệu của một xu hướng chưa được xác định. Phân tích kỹ thuật trong khung thời gian hàng ngày không xác nhận hướng của xu hướng. Tuy nhiên, điều đó cho thấy AVAX sẽ sớm chạm đáy.

Kể từ mức cao nhất vào tháng 12 năm 2023, AVAX đã giảm bên trong một kênh song song giảm dần. Hôm qua, AVAX đã bật lên từ đường giữa của kênh và mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5. Số lượng sóng Elliott cũng hỗ trợ việc tạo đáy.

Số lượng sóng có khả năng xảy ra nhất cho thấy AVAX nằm trong sóng C của cấu trúc điều chỉnh A-B-C. Cho đến nay, sóng A:C có tỷ lệ 1:0,618. Tuy nhiên, chỉ báo RSI hàng ngày không xác nhận đáy do chỉ báo này ở dưới 50.

Nếu AVAX bứt phá lên trên kênh, nó có thể tăng 35% lên mức kháng cự gần nhất là 42 đô.

Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc giảm xuống dưới mức thấp nhất ngày hôm qua ở 27,22 đô sẽ có nghĩa là giá vẫn đang điều chỉnh. Sau đó, AVAX có thể giảm 26% xuống đường hỗ trợ của kênh ở 22,65 đô. Điều này sẽ mang lại cho sóng A:C tỷ lệ 1:1.

bài viết liên quan