Trending

Giá Cardano (ADA) đã giảm trong hơn một tháng và giao dịch gần với đường hỗ trợ của mô hình điều chỉnh dài hạn. Giá đã phá vỡ vùng hỗ trợ ngang ngắn hạn, được hình thành kể từ đầu năm.

Giá Cardano đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất năm 2023 vào ngày 14 tháng 12 năm 2023. Mức giảm này xác nhận độ lệch trên vùng kháng cự ngang.

Kể từ đó, chuyển động đi xuống được chứa bên trong một kênh song song giảm dần. Cả hai đường kháng cự và hỗ trợ của nó đều đã được xác thực nhiều lần và đường hỗ trợ hiện đang trùng với mức hỗ trợ Fib thoái lui.

ADA hiện giao dịch rất gần với đường hỗ trợ của kênh. Chỉ số RSI hàng ngày cho tín hiệu giảm giá. Chỉ báo ở dưới mức 50 và đang giảm, cả hai đều là dấu hiệu của xu hướng giảm.

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian sáu giờ phù hợp với mức đọc giảm giá từ khung thời gian hàng ngày. Điều này là do hành động giá, chỉ số RSI và số lượng sóng Elliott.

Hành động giá cho thấy ADA đã phá vỡ xuống dưới vùng hỗ trợ ngang 0,48 đô, đã tồn tại kể từ đầu năm.

Chỉ số RSI hỗ trợ dự đoán giảm giá này vì nó ở dưới mức 50 và đang giảm. Lý thuyết Sóng Elliott liên quan đến việc phân tích các mô hình giá dài hạn định kỳ và tâm lý nhà đầu tư để xác định hướng của xu hướng.

Số lượng sóng cho biết ADA nằm trong sóng C của cấu trúc điều chỉnh A-B-C. Việc đưa các sóng A:C theo tỷ lệ 1:1 sẽ dẫn đến mức thấp là 0,405 đô, giảm 11% ADA so với mức giá hiện tại.

Bất chấp dự đoán giảm giá này, việc lấy lại vùng ngang 0,48 đô sẽ vô hiệu hóa sự phá vỡ. Sau đó, ADA có thể tăng 25% lên mức cao nhất là 0,62 đô.

bài viết liên quan