Trending

Giá Chainlink (LINK) đã giao dịch trong một phạm vi ngang kể từ tháng 11 năm 2023. Nó đã bị từ chối bởi mức cao của phạm vi vào 4 ngày trước. Giá đã bật lên đáng kể vào ngày hôm qua nhưng vẫn giao dịch ở phần dưới của phạm vi ngang.

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng ngày cho thấy giá LINK đã tăng mạnh vào tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, kể từ tháng 11, LINK đã giao dịch trong phạm vi ngang. Cho đến nay, phạm vi này đã tồn tại được 77 ngày.

LINK giao dịch ở phần dưới của phạm vi sau khi bị từ chối vào ngày 20 tháng 1 năm 2024 và đã tạo ra bốn nến ngày giảm giá liên tiếp.

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hàng ngày cho kết quả giảm giá. Chỉ số RSI đã giảm xuống dưới 50. Ngoại trừ độ lệch trong tháng 1, chỉ số RSI đã ở trên mức 50 kể từ khi xu hướng tăng bắt đầu vào ngày 16 tháng 9 năm 2023.

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian 3 ngày cho thấy giá LINK sẽ phá vỡ xuống dưới phạm vi. Điều này là do số lượng sóng.

Lý thuyết Sóng Elliott liên quan đến việc phân tích các mô hình giá dài hạn và tâm lý nhà đầu tư để xác định hướng của xu hướng. Số lượng sóng có khả năng xảy ra nhất cho thấy LINK nằm ở sóng bốn của chuyển động đi lên gồm năm sóng.

Nếu số lượng sóng chính xác, LINK sẽ giảm 20% xuống mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,5 ở 11,45 đô. Điều này cũng sẽ xác nhận đường kháng cự của kênh song song tăng dần dài hạn.

Bất chấp dự đoán giảm giá này, việc LINK đóng cửa trên mức cao nhất của phạm vi ở 17 đô sẽ có nghĩa là đáy cục bộ đã được hình thành. Sau đó, LINK có thể tăng 34% lên mức kháng cự tiếp theo ở 19,30 đô.

bài viết liên quan