Trending

Giá Cosmos (ATOM) đang giao dịch bên trong một mô hình tăng giá dài hạn và bật lên từ mức hỗ trợ Fib thoái lui quan trọng. Nó được kỳ vọng sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Giá Cosmos đã giao dịch bên trong một kênh song song giảm dần kể từ tháng 9 năm 2022. Đây là một mô hình tăng giá, thường dẫn đến đột phá trong phần lớn các trường hợp. Điều này có nghĩa là phe bò có lợi thế hơn khi giá giao dịch bên trong mô hình này.

Sau khi bị đường kháng cự của kênh từ chối trong tuần cuối cùng của năm 2023, giá ATOM hiện đang củng cố trên đường giữa của kênh.

Vì đường giữa của kênh trùng với mức hỗ trợ Fib thoái lui 0,618 của đợt tăng giá trước đó, nên phe bò sẽ bảo vệ mức này một cách mạnh mẽ. Chỉ báo RSI hàng tuần đã bứt phá lên trên đường xu hướng giảm dài hạn và có xu hướng tăng, ủng hộ khả năng bật lên.

Nếu giá bật lên, nó có thể tăng tới đường kháng cự của kênh ở 12,2 đô. Một đột phá lên trên kênh sẽ giúp giá tăng 80,45% tới vùng kháng cự quan trọng tiếp theo ở 17 đô.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá ATOM đã bật lên từ đường giữa của kênh vào ngày 23 tháng 1 năm 2024 và tạo ra một nến pinbar tăng giá. Chỉ báo RSI hàng ngày đã ngừng giảm và tạo ra một phân kỳ tăng giá. Đây là tín hiệu thường xảy ra trước các đợt phục hồi.

Do đó, giá ATOM có thể tăng lên đường kháng cự của kênh ở 12,2 đô trong vài ngày tới. Triển vọng có khả năng xảy ra nhất cho thấy giá ATOM sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Mục tiêu gần nhất là 12,2 đô và cao hơn tới 17 đô.

Quan điểm tăng giá sẽ bị vô hiệu khi giá ATOM đóng cửa bên dưới đường giữa của kênh ở 8,7 đô trên khung thời gian hàng ngày.

bài viết liên quan