Trending

Giá Near Protocol (NEAR) đã bứt phá lên trên vùng kháng cự quan trọng ở 2,7 đô trong tuần từ 18 đến 24 tháng 12 năm 2023 với một nến tăng giá lớn.

Mặc dù giá NEAR đã giảm sau khi đạt mức cao hàng năm mới ở 4,65 đô trong tuần cuối cùng của năm 2023 nhưng nó đã bật lên từ vùng 2,7 đô vào tuần trước và tạo ra một bấc dài bên dưới. Đây là dấu hiệu của áp lực mua, cho thấy tâm lý đã chuyển từ bán khi tăng sang mua khi giảm.

Chỉ báo RSI hàng tuần đã ngừng giảm và nằm trên 50, cho thấy phe bò đang cố gắng quay trở lại.

Nếu giá tiếp tục phục hồi, nó có thể tăng 58,30% tới mức cao hàng năm một lần nữa. Giá NEAR đã giao dịch bên trong mô hình cái nêm giảm dần kể từ mức cao hàng năm nói trên. Đây là một mô hình tăng giá, thường dẫn đến đột phá trong phần lớn các trường hợp.

Sau khi bật lên từ đường hỗ trợ của cái nêm vào 23 tháng 1, giá NEAR hiện đang cố gắng bứt phá lên trên cái nêm. Chỉ báo RSI hàng ngày đã bứt phá lên trên đường kháng cự và dốc lên, cho thấy phe bò đã giành lại quyền kiểm soát trong ngắn hạn.

Ngoài ra, nhưng đột phá như vậy trong chỉ báo RSI thường dẫn đến đột phá tương tự trong hành động giá. Do đó, giá NEAR có khả năng sẽ bứt phá lên trên mô hình hiện tại và tăng tới mức kháng cự ngang tiếp theo ở 3,6 đô.

Triển vọng có khả năng xảy ra nhất cho thấy giá NEAR sẽ bứt phá lên trên cái nêm và tăng cao hơn. Mục tiêu gần nhất cho chuyển động này là 3,6 đô và cao hơn tới 4,65 đô.

Quan điểm tăng giá này sẽ bị vô hiệu khi giá NEAR phá vỡ xuống dưới vùng 2,7 đô trên khung thời gian hàng tuần.

bài viết liên quan