Trending

Giám đốc sản phẩm của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase từ chức

Giám đốc sản phẩm của sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase, Surojit Chatterjee, đã từ chức khi công ty tái cấu trúc đội ngũ thiết kế, kỹ thuật và sản phẩm của mình.

Việc từ chức của Chatterjee đã được “hai bên nhất trí” và ông sẽ tiếp tục phục vụ Coinbase trong vai trò cố vấn cho đến ít nhất là ngày 3/2/2023, theo hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch. Chatterjee đã làm việc với Coinbase trong gần ba năm, theo hồ sơ LinkedIn của ông.

Động thái này là một phần trong quá trình tái cấu trúc một số đội ngũ của Coinbase. “Liên quan đến việc ông Chatterjee từ chức, các nhóm sản phẩm, kỹ thuật và thiết kế của Coinbase đang được tổ chức lại trong một cấu trúc nhóm sản phẩm, theo đó các nhà lãnh đạo của các nhóm đó sẽ chịu trách nhiệm về các dịch vụ sản phẩm của Coinbase“, Coinbase chia sẻ trong hồ sơ.

Theo Coindesk

bài viết liên quan