Trending

Theo bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, khi xung đột quân sự giữa Ukraine và Nga tiếp diễn, Web3 đã hỗ trợ Ukraine, gửi gần 100 triệu đô la  tiền điện tử tài trợ cho chính phủ Ukraine và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong khu vực. Giờ đây, Gitcoin, nền tảng thưởng cho các lập trình viên bằng tiền điện tử, đang hỗ trợ thêm bằng cách tổ chức một chiến dịch gây quỹ có tên GR13.

Chạy từ ngày 9 tháng 3 đến ngày 24 tháng 3, GR13 là một loạt các khoản tài trợ dưới sự hậu thuẫn của Gitcoin, nơi các bên tham gia có thể đóng góp quỹ phù hợp để hỗ trợ Ukraine.

GR13 là vòng tài trợ bậc hai thứ 13 do Gitcoin và người đồng sáng lập Gitcoin tổ chức, Scott Moore nói với Decrypt rằng đó là “một phần trong động thái của chúng tôi để quyên góp cho nhiều mục đích trong thế giới thực hơn”.

Các khoản tài trợ đã quyên góp được 1,2 triệu đô la tài trợ để hỗ trợ Ukraine tính đến tối thứ Năm.

Các dự án Web3 Polygon, Algorand, ENS, Uniswap, OlympusDAO, NounsDAO, OpenSea, Radicle, ZK Tech và Open Gaming đều đã tham gia vào ​​GR13 của Gitcoin bằng cách cung cấp các phần quỹ phù hợp của riêng họ, với số lượng khác nhau.

Kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2017, Gitcoin cho biết họ đã huy động được hơn 54 triệu đô la tài trợ cho các dự án mã nguồn mở, với 36 triệu đô la sẽ được cấp cho Gitcoin, sự thay thế Web3 của Gitcoin cho Patreon. 

Moore nói: “Cuối cùng, trọng tâm của chúng tôi luôn là những hàng hóa công không được tài trợ hoặc không được điều phối đầy đủ trong phạm vi toàn cầu.

Moore nói thêm rằng không gian tiền điện tử đã trưởng thành đến mức tiền điện tử “có thể có tác động toàn cầu” và hỗ trợ trong các tình huống thực tế nghiêm trọng — như tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ và DAO để hỗ trợ Ukraine .

Và Moore nói thêm rằng trong khi Gitcoin đang làm một phần của riêng mình với GR13, nỗ lực lớn hơn của cộng đồng tiền điện tử để giúp Ukraine là một nỗ lực thực sự của cộng đồng. Ông trích dẫn công việc mà Quỹ UnchainUkraine DAO đã làm để gây quỹ hỗ trợ các nạn nhân ở Ukraine.

Moore nói: “Vào năm 2017, 2018, không ai có ý tưởng rằng tiền điện tử có thể sử dụng được trong thế giới thực. “Hòa bình là một lợi ích chung toàn cầu cho cộng đồng toàn cầu… vì vậy tôi nghĩ rằng đó là sự trưởng thành của không gian crypto trong vài năm qua, và công cụ bây giờ cũng đã có , những thứ mà trước đây không có, để thực sự có thể thực hiện được những điều này trong các tình huống thực tế. ”

bài viết liên quan