Trending

Token gốc của Pyth Network, PYTH, đã chứng kiến ​​sự quan tâm tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 30 ngày qua, 109.614 người dùng duy nhất đã đăng ký stake PYTH và 99,8% con số này đã đạt được trong 10 ngày qua, theo dữ liệu từ Dune Analytics. Sự gia tăng đột ngột về tỷ lệ staking PYTH có thể liên quan đến cơn sốt airdrop.

Ngày càng nhiều người dùng trên X (Twitter) bắt đầu xuất bản hướng dẫn về cách đủ điều kiện nhận phần thưởng bằng cách khóa token trong hợp đồng thông minh vào giữa tháng 1. Xu hướng tăng trong PYTH staking bắt đầu cùng thời điểm, điều này có thể cho thấy mối tương quan.


Pyth Network là một dịch vụ oracle được cung cấp cho các ứng dụng phi tập trung blockchain (dApps), cung cấp nguồn cấp giá và điểm chuẩn cho các dApp đó. Stake PYTH trao quyền biểu quyết cho người dùng tham gia quản trị Pyth. Hiện tại có hơn 200 giao thức khác nhau sử dụng dịch vụ oracle của Pyth.

Sau đó, các hướng dẫn được xuất bản trên X suy luận rằng việc stake PYTH có thể đủ điều kiện cho người dùng nhận được một đợt airdrop tiềm năng bởi một trong những người tiêu dùng dịch vụ oracle. Niềm tin này được thúc đẩy bởi cách stake token gốc của Celestia, TIA, đã cung cấp các đợt airdrop cho các giao thức sử dụng cơ sở hạ tầng mô-đun của họ, chẳng hạn như Manta Network và AltLayer.

Tuy nhiên, phần lớn người dùng stake PYTH dường như chưa sẵn sàng nắm giữ một lượng vốn đáng kể để thực hiện chiến lược này. Tại thời điểm viết bài, gần 68% người dùng đã stake 1.100 PYTH trở xuống, tương đương gần 420 đô la theo giá trị hiện tại của token.

bài viết liên quan