Trending

Các cách tham gia

Có 2 cách tham gia để đủ điều kiện nhận airdrop của zkSync

 • Tham gia các sự kiện AMA hàng tuần trên Discord. Bạn sẽ nhận được POAP để minh chứng cho việc tham dự
 • Sử dụng các sản phẩm trên zySync testnet

Hướng dẫn nhận POAP zkSync 

Tại đây sẽ có thông báo về một số sự kiện mà bạn nên tham gia và có một số lưu ý sau:

 • Tham dự sự kiện và đảm bảo không bị ngắt kết nối trong 10 phút đầu tiên
 • Ở lại sự kiện tối thiểu 15 phút 
 • Không sử dụng 2 tài khoản trên 1 thiết bị
 • Không tham gia kênh âm thanh quá sớm vì có thể bị ban

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm trên zkSync testnet

Thêm mạng lưới của zkSync

Đầu tiên chúng ta phải thêm mạng lưới của zkSync.

Truy cập: https://chainlist.org/ mở chức năng thêm mạng testnet và tìm kiếm zkSync. Sau đó bạn có thể kết nối ví và thêm mạng lưới vào ví của mình.

Bước 2: Nhận ETH testnet trên mạng ETH Goerli tại đây

Bước 3: Sử dụng cầu của zkSync  https://portal.zksync.io/ để chuyển ETH từ Goerli

Nhập số tiền mà bạn muốn chuyển rồi nhấn Deposit

Bước 4: Sử dụng một số dApp trên nền tảng như:

 • https://beta.1kx.exchange/
 • https://www.1rpc.io/
 • https://app.dexchange.live/
 • https://app.flair.finance
 • https://testnet.increment.finance/
 • https://testnet.kreatorland.com/
 • https://app.mesprotocol.com/
 • https://mintsquare.io
 • https://rinkeby.orbiter.finance/
 • https://testnet.phezzan.xyz/
 • https://testapp.spacefi.io/#/home
 • https://syncswap.xyz
 • https://testnet.tevaera.com/
 • zkape.io
 • https://play.zkasino.io/
 • https://zkeagles.com/mint
 • https://ato.network/scanner
 • https://app.phase.cash/

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn sử dụng https://rinkeby.orbiter.finance/ 

Bước 1: Sử dụng chức năng L2 Brigde trên Orbiter

Bước 2: Sử dụng chuyển tiền từ zkSync2(G) sang Goerli và ngược lại. Nền tảng yêu cầu số tiền tối thiểu là 0.005 ETH mỗi lần chuyển.

 

Tổng kết

Trên đây là tổng quan về cách hướng dẫn sử dụng zkSync để có cơ hội nhận airdrop từ hệ sinh thái này. Sắp tới Layer2 này sẽ tiến hành mainet và đây có thể là cơ hội cuối để người dùng có thể tham gia hệ sinh thái này nhận airdrop. Để đọc thêm những bài viết hay về các dự án khác mọi người có thể tìm đọc thêm tại website CoinViet Insights

 

bài viết liên quan