Trending

RARI Foundation thông báo ra mắt mainnet RARI Chain trên Arbitrum, trong nỗ lực bảo vệ tác quyền NFT.
RARI Foundation, tổ chức đại diện cho Rari DAO, công bố khởi chạy mainnet RARI Chain trên Arbitrum.
RARI Chain là một layer-3 tương thích với EVM dựa trên hạ tầng của Arbitrum, tập trung bảo vệ tiền bản quyền ở cấp độ node và mở rộng hệ sinh thái NFT.

Jana Bertram, Giám đốc Chiến lược của RARI Foundation, cho biết mainnet RARI Chain đang hiện thực hóa tầm nhìn của họ, xây dựng blockchain lấy NFT làm trọng tâm và trở thành mái nhà cho nền kinh tế sáng tạo.

Nhân kỷ niệm ra mắt mainnet, dự án còn hợp tác với 10 nghệ sĩ kỹ thuật số mở bán NFT trên nền tảng marketplace Rarible của mình.

Trước đó, RARI Chain đã mở thử nghiệm testnet từ ngày 30/11/2023, thu hút 46.000 địa chỉ ví và 251.000 giao dịch tham gia.

Được thành lập vào năm 2022, RARI Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận đóng vai trò là đại diện chính thức cho RARI DAO. RARI DAO được quản lý bởi chủ sở hữu token RARI và ủy thác cho RARI Foundation trong các quyết định quan trọng.

RARI Foundation cũng đã phát hành native token RARI, với tổng cung 25 triệu token. RARI đang được sang tay với giá 1,29 USD và đã giảm gần 10% trong tuần qua. Quỹ hoạt động hay kho bạc của RARI Foundation đang có trị giá gần 8 triệu USD, bao gồm 6,3 triệu RARI.


Bên cạnh RARI Chain, gần đây cũng có nhiều dự án layer-3 khác thông báo mainnet trên Arbitrum như XAI, Cometh, Syndr, Polychain Monsters, Meliora, Sanko GameCorp, OurSong, Deri Protocol, Hook Protocol và Superposition.

bài viết liên quan