Trending

Sự ra mắt sản phẩm restaking mới của Lido diễn ra sau khi nền tảng EigenLayer đang có xu hướng “đe dọa” vị thế thống trị của Lido trong DeFi Ethereum.

Thông báo hợp tác giữ Lido và Mellow Finance

Theo thông báo vào tối ngày 11/06/2024, Lido đã công bố sự hợp tác với Mellow Finance – nền tảng cho phép người dùng tạo ra lợi nhuận bằng cách gửi tiền vào các “vault” restaking – và Symbiotic – giao thức restaking với cơ chế linh hoạt để giúp các mạng lưới phi tập trung chia sẻ node và các bên cung cấp dịch vụ an ninh blockchain.

Lido có thể nói là trung tâm hệ sinh thái DeFi của Ethereum với kinh nghiệm “gạo cội” trong lĩnh vực staking, cho phép người dùng stake tiền mã hóa để đổi lấy phần thưởng. Đột phá lớn của Lido khi ra mắt cách đây vài năm là cung cấp cho người gửi tiền cơ chế “liquid staking token” được gọi là Lido-staked ETH (stETH) mà người dùng có thể giao dịch ngay cả khi khoản tiền gửi cơ bản của họ về mặt kỹ thuật bị khóa trên Ethereum.

Nhưng gần đây, sự thống trị của Lido đã suy giảm khi người dùng có xu hướng chuyển tài sản sang EigenLayer, một dịch vụ mới hơn cho phép người dùng “restaking” các tài sản như ETH và stETH để giúp bảo mật các mạng khác để đổi lấy phần thưởng bổ sung.

Sáng kiến mới của Lido giúp token stETH có khả năng trở lại dẫn đầu

Với sáng kiến mới nhất, các nhà giao dịch sẽ có quyền truy cập vào các công cụ restaking, qua đó có thể giúp đồng token liquid staking stETH của Lido trở lại vị thế dẫn đầu.

Lido gần đây đã giới thiệu Lido Alliance – một nhóm các đối tác và giao thức cam kết bảo vệ vai trò của stETH trong DeFi của Ethereum. Trưởng nhóm chiến lược của Lido, Hasu, cũng đã vạch ra reGOOSE, một chiến lược đa hướng giúp Lido giải quyết các rủi ro do restaking gây ra.

Sơ lược về Mellow Finance

Mellow Finance tự mô tả là một “cơ sở hạ tầng modular để tạo liquid restaking token”, cung cấp nhiều hợp đồng thông minh Vault không cần cấp phép (permissionless) cho người gửi tiền lựa chọn khi restaking, trong khi vẫn được hưởng lợi từ tính thanh khoản của tài sản staking. 

Người dùng có thể gửi các tài sản như stETH vào các vault và “curator” (có thể hiểu là các nhà bảo lãnh) sẽ triển khai các tài sản đó trên AVS (Actively Validated Services) khác nhau để giúp người dùng kiếm thêm lãi suất cho tiền của họ. Các “curator” của Mellow Finance là Steakhouse, P2P Validator, Re7 Labs, và MEV Capital.

Sáng kiến mới sẽ trình làng 4 sản phẩm restaking lấy stETH làm trọng tâm trên Mellow Finance – là ví dụ đầu tiên về reGOOSE và Lido Alliance hoạt động. Đây cũng là gợi ý đầu tiên về cách mà Symbiotic có thể đóng một vai trò then chốt trong các kế hoạch tương lai của Lido.

“Vault là một bước quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược reGOOSE, cung cấp cho người stake sức mạnh để điều hướng đa dạng môi trường khác nhau của rủi ro/phần thưởng” – Lido DAO cho biết trong tuyên bố.

Mellow sẽ là “liquid restaking đầu tiên và hàng đầu cho Symbiotic” và là sự thách thức cho các giao thức restaking khác bên cạnh EigenLayer như Renzo/ Ether.fi.

Theo dữ liệu của The Block Data, EigenLayer hiện tại tự hào sở hữu gần 20 tỷ USD tổng giá trị bị khóa (TVL), chiếm vị trí top 1 trong các giao thức Liquid Restaking.

bài viết liên quan