Trending

Liệu bản nâng cấp Ethereum sắp tới có thể tăng giá ETH không?

Các quyết định quản trị của Ethereum dường như không tác động nhiều đến giá ETH. Một nghiên cứu gần đây của bộ ba học giả đã làm sáng tỏ mối quan hệ này, đặc biệt là liên quan đến EIP (Đề xuất cải tiến Ethereum).

Nghiên cứu đã phân tích xu hướng giá của ETH trong các cuộc thảo luận và phê duyệt cuối cùng cho Core EIP thành công, xem xét dữ liệu giá hàng giờ từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 11 năm 2023.

Một trong những phát hiện quan trọng nhất là giá ETH tăng 18% trong những AllCoreDevs call cuối cùng trước EIP lớn. AllCoreDevs call là cuộc họp thường kỳ khi các nhà phát triển cốt lõi của Ethereum thảo luận và đưa ra quyết định về EIP.

Để đảm bảo phân tích chính xác, các nhà nghiên cứu tập trung vào khoảng thời gian cụ thể là 80 ngày, chia đều trước và sau các cuộc họp này. Nghiên cứu cho thấy giá ETH bắt đầu tăng khoảng 30 ngày trước các cuộc thảo luận quan trọng.

Một mô hình rõ ràng cũng được nhìn thấy khi so sánh ETH với Bitcoin. Trong 25 ngày trước khi Core EIP được phê duyệt, giá ETH so với Bitcoin thường tăng khoảng 12%, cho thấy ETH có xu hướng tăng đáng kể trước những thay đổi lớn đối với mạng Ethereum.

Gia tăng như vậy đặc biệt có ý nghĩa khi xét đến cơ cấu quản trị tập trung, trong đó một nhóm nhỏ nắm giữ ảnh hưởng đáng kể đối với các quyết định quan trọng.

Khi so sánh hiệu suất của ETH với S&P 500, biến động giá không phải lúc nào cũng phù hợp với xu hướng thị trường chứng khoán, cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến ETH khác với các yếu tố thúc đẩy thị trường.

Giá của ETH là 2.266 đô la, tăng 0,87% trong ngày, sau khi giảm 16% so với mức cao nhất hàng năm là 2.700 đô la vào ngày 12 tháng 1.

Quá trình nâng cấp Dencun còn khoảng một tháng nữa mới hoàn tất, mà theo nghiên cứu có thể trùng với thời điểm giá ETH tăng.

bài viết liên quan