Trending

Giá Fetch.ai (FET) đã bứt phá lên trên vùng kháng cự dài hạn và hiện đang xác nhận nó làm hỗ trợ. Các chỉ báo kỹ thuật ủng hộ khả năng tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Giá Fetch.ai đã tăng nhanh kể từ khi bật lên từ vùng hỗ trợ quan trọng ở 0,18 đô trong tuần từ 16 đến 22 tháng 10 năm 2023. Động thái này đã giúp giá bứt phá lên trên vùng kháng cự dài hạn ở 0,53 đô và đạt mức cao hàng năm mới trong tuần cuối cùng của năm 2023 ở 0,79 đô.

Đây là một phát triển rất tăng giá vì sự đột phá đã tạo ra một đỉnh cao hơn và xác nhận rằng giá FET đang ở trong một xu hướng tăng dài hạn.

Mặc dù đã giảm kể từ mức cao hàng năm, nhưng giá FET hiện đang xác nhận vùng 0,53 đô làm hỗ trợ.

Giá FET có khả năng sẽ bật lên từ vùng 0,53 đô và tăng tới vùng kháng cự quan trọng tiếp theo ở 1 đô. Con số này tương ứng với mức tăng 65,02% từ mức giá hiện tại.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá FET đã phá vỡ xuống dưới phạm vi ngắn hạn từ 0,62 đô đến 0,78 đô, được hình thành trong 38 ngày.

Sau khi bật lên từ vùng hỗ trợ dài hạn ở 0,53 đô, nó đang trong quá trình kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ của phạm vi. Giá FET có khả năng sẽ bị vùng hỗ trợ của phạm vi trước đó từ chối và giảm xuống vùng 0,53 đô một lần nữa.

Triển vọng có khả năng xảy ra nhất cho thấy giá FET sẽ tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 1 đô trong thời gian tới. Tuy nhiên, nó có thể giảm xuống vùng 0,53 đô một lần nữa trước khi làm vậy.

Quan điểm giảm giá ngắn hạn sẽ bị vô hiệu khi giá FET đóng cửa trên vùng 0,62 đô trên khung thời gian hàng ngày.

bài viết liên quan