Trending

“Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để khiến các NFTs được ra mắt trong thời gian gần trên Instagram” CEO của Meta (FB) Mark Zuckerberg cho biết tại một hội thảo tại đại hội South by Southwest ở Austin vào thứ Ba, theo một tweet từ biên tập viên cao cấp của Engadget, Karissa Bell. Zuckerberg nói thêm, tuy nhiên, rằng “Tôi chưa sẵn sàng để thông báo chính xác những gì sẽ xảy ra ở buổi ngày hôm nay.”

  • Casey Newton, người viết bản tin The Verge’s Platformer, đã tweet rằng Zuckerberg cũng nói rằng “hy vọng” trong những tháng tới, người dùng Instagram sẽ có thể đúc ra các non-fungible tokens (NFT) của riêng họ trong ứng dụng.
  • Vào tháng Một, tờ Financial Times đã báo cáo rằng Meta đang lên kế hoạch cho cả thành viên Facebook và Instagram để có thể hiển thị NFT trên profiles của họ, trích dẫn từ các nguồn tin thân cận.
  • Meta đã không trả lời ngay lập tức các câu hỏi yêu cầu thêm thông tin vào thứ Ba.
  • Vào tháng Mười, Facebook đã đổi tên thành Meta để thể hiện sự tập trung của mình vào metaverse và thực tế ảo.
  • Công ty cho biết trong một buổi diễn thuyết vào thời điểm đó, rằng metaverse của họ sẽ hỗ trợ NFT.

Nguồn: Coindesk.com

bài viết liên quan