Trending

MicroStrategy nắm giữ hơn 129.000 BTC trên bảng cân đối kế toán của mình, cho biết chi phí non-GAAP là 275 triệu đô la cho quý 1, so với 298 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2021. Trong quý 1 năm 2022, các chi phí đó trị giá 170 triệu đô la dưới dạng phí tổn thất bitcoin. 

“Khoản lỗ từ hoạt động trong quý đầu tiên của năm 2022 là 170,0 triệu đô la, so với 183,2 triệu đô la trong quý đầu tiên của năm 2021. Lỗ ròng trong quý đầu tiên của năm 2022 là 130,8 triệu đô la, hay 11,58 đô la mỗi cổ phiếu trên cơ sở pha loãng, so với 110,0 triệu đô la tương đương 11,40 USD mỗi cổ phiếu trên cơ sở pha loãng, trong quý đầu tiên của năm 2021,” MicroStrategy cho biết. “Các khoản phí tổn thất tài sản kỹ thuật số lần lượt là 170,1 triệu đô la và 194,1 triệu đô la cho quý đầu tiên của năm 2022 và năm 2021, đã được phản ánh trong các số tiền này.”

Về tình trạng tài chính của các khoản nắm giữ bitcoin của mình, MicroStrategy cho biết:

“Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, giá trị ghi sổ của tài sản kỹ thuật số của MicroStrategy (bao gồm khoảng 129.218 bitcoin) là 2,896 tỷ đô la, phản ánh khoản lỗ suy giảm tích lũy là 1,071 tỷ đô la kể từ khi mua lại và giá trị ghi sổ trung bình trên mỗi bitcoin là khoảng 22.409 đô la. Tính đến tháng 3 Ngày 31 năm 2022, cơ sở giá gốc và giá trị thị trường bitcoin của MicroStrategy lần lượt là 3,967 tỷ USD và 5,893 tỷ USD, phản ánh chi phí trung bình trên mỗi bitcoin là khoảng 30.700 USD và giá thị trường trên mỗi bitcoin tương ứng là 45.602,79 USD. “

Trong bản công bố thu nhập của mình, MicroStrategy đã lưu ý về một hợp đồng cho vay được hỗ trợ bằng bitcoin với Silvergate thông qua công ty con MacroStrategy và gợi ý rằng họ có thể theo đuổi các giao dịch kiểu này trong tương lai. Thỏa thuận cho vay đã được công bố vào cuối tháng Ba.

“Có thể khám phá một cách thận trọng các cơ hội tạo ra lợi nhuận trong tương lai trên số bitcoin MacroStrategy không bị cản trở”, công ty cho biết trong tài liệu trình bày của mình.

 

Nguồn: theblockcrypto

bài viết liên quan