Trending

NFT DAO Là Gì? Sự Kết Hợp Đặc Biệt Giữa NFT Và DAO

NFT DAO Là Gì?

DAO là gì?

DAO viết tắt của Decentralized Autonomous Organization là một tổ chức tự trị phi tập trung, được thành lập bởi một nhóm người có chung mục tiêu hành động vì một lợi ích cao nhất của tổ chức. Tuy nhiên, điều làm DAO trở nên khác biệt so với các tổ chức truyền thống là DAO được vận hành hoàn toàn tự động bằng cách sử dụng Smart Contract để đặt ra các quy tắc cơ bản dành cho tổ chức. Các quyết định được đưa ra bởi cộng đồng được thực hiện thông qua nhiều hình thức như: Voting,…

Ngày nay, DAO được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau chẳng hạn trong các giao thức Defi sử dụng mô hình quản trị phi tập trung, một quỹ đầu tư phi tập trung,… Tuy nhiên tất cả đều có đặc điểm chung là các thành viên trong tổ chức đều có thể dễ dàng tham gia các quyết định của DAO cũng xác minh các đề xuất, hoạt động trong tổ chức.

Giới thiệu về NFT DAO

NFT DAO chỉ đơn giản bằng việc kết hợp mô hình quản trị của DAO và sức mạnh của NFT với tư cách là thành viên và mã thông báo quản trị. Điều này cho phép các dự án NFT thiết lập một cấu trúc quản trị nhằm trao quyền cho chủ sở hữu NFT tham gia vào các quyết định chung phát triển dự án.

NFT DAO là gì

NFT DAO là gì

NFT DAO là một khái niệm mới trên thị trường và đã được áp dụng bởi một số dự án NFT tuy nhiên nó đã thể hiện được những giá trị cốt lõi của Web3 thông qua sự hợp tác, phi tập trung và lợi ích kinh tế chung.

Mô Hình Hoạt Động Của NFT DAO

Có 3 thành phần cốt lõi trong NFT DAO bao gồm: Community Treasury (kho bạc cộng đồng)governance (quản trị) và membership (tư cách thành viên). Trong đó, NFT hoạt động như một mã thông báo quản trị với tư cách là thành viên tham gia DAO đồng thời thúc đẩy doanh thu cho DAO thông qua hoạt động bán NFT của người dùng trên thị trường thứ cấp. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chi tiết về các thành phần cốt lõi trong NFT DAO:

Community Treasury

Mỗi NFT DAO sẽ có một Community Treasury được tạo ra thông qua số tiền thu được từ hoạt động mint NFT ban đầu của dự án và nguồn doanh thu từ phí bản quyền trên thị trường thứ cấp. Treasury thường là một multi-signature wallet chẳng hạn như Gnosis Safe với những người kí là những thành viên cốt lõi trong DAO. Điều này cung cấp nguồn vốn ban đầu và doanh thu liên tục để hỗ trợ DAO phát triển.

Khoản tiền trong Community Treasury được sử dụng để đầu tư vào các sáng kiến của các thành viên có thể tạo nên giá trị cho dự án hoặc các dự án có thể mang lại lợi nhuận trong thị trường Crypto. Các dự án này có thể bao gồm: dự án Yield Farming, các NFT Blue Chip,…

Governance (quản trị)

Các NFT DAO thường sử dụng mô hình quản trị tương tự như các DAO truyền thống bao gồm 3 giai đoạn: Đề xuất, phản hồi và bỏ phiếu chính thức. Bất kì thành viên nào trong DAO đều có thể tạo đề xuất và nhận được phản hồi từ các thành viên khác trước khi đưa ra biểu quyết. Việc bỏ phiếu có thể diễn ra ngoài chuỗi thông qua Snapshot hoặc trên chuỗi như cách mà NounsDAO đang áp dụng.

Ngoài ra, Forums là một nơi lí tưởng để hoạt đồng cho các cộng đồng DAO nói chung và NFT DAO nói riêng, giúp quản lí các giai đoạn đề xuất và phản hồi của quy trình quản trị. Điều này giúp DAO có thể nắm bắt tất cả các thông tin thích hợp trước khi cuộc bỏ phiếu được diễn ra chính thức. Đề xuất sau đó được tải lên Snapshot nơi các thành viên trong NFT DAO có thể bỏ phiếu.

Membership (tư cách thành viên)

NFT đóng vai trò là bằng chứng quyền sở hữu cấp cho chủ sở hữu quyền truy cập vào DAO. Điều này mang đến những lợi ích dành cho chủ sở hữu NFT như khả năng bỏ phiếu cho các đề xuất hay kiếm lợi nhuận từ doanh thu của dự án. Ngoài ra cũng đảm bảo chỉ những người quan tâm và được kiểm duyệt bởi DAO mới có thể mới có thể tác động đến chính sách và ảnh hưởng đến các quyết định.

Ở thời điểm hiện tại, các DAO liên tục cải tiến cơ chế bỏ phiếu mới nhưng đa số các NFT DAO vẫn giữ cơ chế bỏ phiếu 1 NFT = 1 phiếu. Điều này mang lại lợi ích cho chủ sở hữu nhiều NFT trong dự án với quyền biểu quyết bổ sung trong DAO.

Những Lợi Ích Mà NFT DAO Mang Lại

NFT DAO phân phối quyền sở hữu dự án NFT cho những người sáng tạo ban đầu và tất cả chủ sở hữu. Những người sáng lập đóng vai trò là người quản lí DAO bằng cách xây dựng cùng với những người nắm giữ với hy vọng tạo ra giá trị cho dự án và cộng đồng. Dưới đây là một số lợi ích mà NFT DAO mang lại:

Phân cấp dự án

Trong khi nhiều dự án tham gia và xem xét ý tưởng của chủ sở hữu, hầu hết vẫn là các tổ chức tập trung. Những người sáng lập giữ quyền ra quyết định và kiểm soát dự án.

Trong khi đó, NFT DAO phân cấp dự án bằng cách phân bổ quyền sở hữu cho các chủ sở hữu NFT thông qua các giao thức quản trị và Community Treasury. Những người nắm giữ NFT có thể tích cực tham gia quản trị bằng tạo, thảo luận và bỏ phiếu cho các đề xuất. Điều này tạo ra một môi trường không đáng tin cậy và phi tập trung hơn dành cho cộng đồng.

Tạo ra một nền kinh tế chung

Thông thường đối với các bộ sưu tập NFT, tất cả số tiền thu được từ phí bản quyền hay các hoạt động kinh doanh đều đổ hết vào dự án. Nói cách khác chủ sở hữu NFT chỉ nhận được một số quyền lợi nhỏ nhất định vì vậy sẽ không tạo động lực dành cho những người nắm giữ NFT.

Trong NFT DAO, chủ sở hữu NFT có nhiều quyền lợi hơn và là một phần của dự án. Tất cả nguồn lợi nhuận thu được sẽ được phân phối hết dành cho các chủ sở hữu NFT. Vì vậy, họ sẽ có động lực và ý thức hơn trong việc xây dựng và phát triển dự án.

Hướng tới cộng đồng

Cộng đồng hình thành trái tim và linh hồn của các dự án NFT. NFT DAO trao quyền cho cộng đồng của mình tham gia vào việc định hướng phát triển cho dự án. Việc phân cấp quyền quyết định và chia sẻ lợi ích kinh tế tạo ra cách tiếp cận hướng tới cộng đồng hơn.

Một Số Dự Án NFT DAO Phổ Biến Trên Thị Trường

Mặc dù NFT DAO vẫn còn khá mới nhưng đã xuất hiện một số dự án trên thị trường. Sau đây là một số dự án NFT DAO nổi bật:

Nouns DAO – NFT DAO thành công nhất trong thị trường NFT

Nouns NFT

Nouns NFT

Nouns DAO là một DAO để quản lí chính hệ sinh thái Nouns và là một trong những NFT DAO thành công nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Ban đầu, tất cả các Nouns NFT đều được triển khai theo hình thức bán đấu giá và toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển vào Treasury.

Chủ sở hữu Nouns NFT có quyền kiểm soát Treasury thông qua các hoạt động bỏ phiếu để sử dụng số tiền trong Treasury tham gia vào các hoạt động khác nhau trong thị trường Crypto để kiếm về lợi nhuận cho các chủ sở hữu NFT.

The Llamas – Kết hợp giữa NFT và Defi

The Llamas NFT

The Llamas NFT

The Llamas là một bộ sưu tập gồm 1.111 NFT Llamas trong đó toàn bộ doanh thu từ việc mint NFT và phí bản quyền 5% mỗi lần bán NFT trên thị trường thứ cấp sẽ được chuyển hết vào Treasury. The Llamas sẽ sử dụng số tiền trong Treasury để mua CRV và CVX sau đó đem đi cung cấp thanh khoản để kiếm về lợi nhuận.

Lợi nhuận thu được sẽ chia 50% cho holder NFT Llamas và 50% còn lại sẽ được chuyển vào Treasury. Ngoài ra, The Llamas còn tạo ra một xã hội thu nhỏ và mỗi người khi tham gia vào các hoạt động trong cộng đồng sẽ được cấp một Badge.

Ban đầu người dùng có thể kiếm được 3 Badge khác nhau tương ứng với cấp độ cao dần bao gồm: Raid, Class và Veteran. Người dùng sở hữu càng nhiều Badge xịn được xem là càng “uy tín” và có thể đưa ra các nhiệm vụ cũng như gói Badge khác cho các thành viên trong cộng đồng. Các nhiệm vụ này xoay quanh hệ sinh thái Curve bao gồm: Cung cấp thanh khoản trên Curve Finance, điều phối thanh khoản,… Khi hoàn thành nhiệm vụ người dùng sẽ nhận về phần thưởng là Token CRV, CVX,…

Tổng kết

Nhìn chung, NFT DAO là một mảng mới đầy tiềm năng trong việc tạo ra một mô hình phát triển mới dành cho các dự án NFT. Trên đây là tất cả thông tin mà mình muốn giới thiệu trong bài viết này, hi vọng mọi người đã nhận được những kiến thức bổ ích.

bài viết liên quan