Trending

Omni Network là blockchain Layer 1 cho phép các nhà phát triển xây dựng DApp dễ dàng trên các Layer 2 nhưng vẫn đạt được khả năng bảo mật từ Ethereum. Vào ngày 12/04/2024, Omni Network đã được thông báo là dự án Launchpool thứ 52 trên Binance. Cùng CoinViet tìm hiểu về dự án Omni Network nhé!

Dự án Omni

Omni Network là gì?

Omni Network là một mạng blockchain cho phép các nhà phát triển xây dựng dApp một cách dễ dàng trên tất các Layer 2 của trong khi vẫn đạt được khả năng bảo mật từ Ethereum. Để thực hiện được điều này, Omni Network tận dụng bộ công cụ Cosmos SDK và cơ sở hạ tầng của EigenLayer nhằm tạo điều kiện kết nối nhanh chóng đồng thời tăng tính bảo mật giữa các Layer 2.

Omni Network được thiết kế với các yêu cầu tích hợp tối thiểu để đảm bảo khả năng tương thích với mọi rollup VM, ngôn ngữ lập trình và kiến ​​trúc dữ liệu có sẵn. Từ đây, các ứng dụng có thể tham gia vào hệ sinh thái của Omni Network mà không cần sửa đổi các smart contract hiện có của chúng.

Omni Network được tạo ra để giải quyết vấn đề gì?

Hiện nay, ngày càng có nhiều giải pháp Layer 1, Layer 2 mới xuất hiện trên thị trường crypto, đồng thời những giải pháp Layer 2 nổi bật trên thị trường hiện nay như Optimism, Arbitrum và StarkNet cũng có kế hoạch ra mắt các Layer 3. Điều này dẫn đến sự phân mảnh thanh khoản khi lượng thanh khoản có trên thị trường crypto bị chia nhỏ cho nhiều hệ sinh thái khác nhau.

Nguồn: Messari

Công nghệ của Omni Network

Mô hình Dual Staking

Mô hình Dual Staking của Omni Network bao gồm 2 lớp Consensus Layer (lớp đồng thuận) và Execution Layer (lớp thực thi). Mô hình này tạo điều kiện cho Integrated Consensus (Tích hợp đồng thuận) và để validator thực hiện đồng thời sự đồng thuận cho Omni EVM và các cross-chain message (thông báo liên mạng).

Trạng thái Integrated Consensus (Tích hợp đồng thuận)

Ngoài ra, 2 lớp này được hỗ trợ bởi các công cụ như ABCI++ và Engine API giúp validator quản lý trạng thái các giao dịch 1 cách thống nhất trong mạng lưới.

Bằng cách tách các hoạt động đồng thuận khỏi việc thực hiện giao dịch, Omni Network mở rộng quy mô hoạt động hiệu quả trên mạng lưới của mình và các rollup được kết nối. Mô hình này không chỉ giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn mạng mà còn tăng cường tính bảo mật và độ tin cậy của các giao dịch cross-network transactions (xuyên mạng).

Consensus Layer

Trọng tâm của mạng Omni Network là Consensus Layer (Lớp đồng thuận) được hỗ trợ bởi CometBFT. Đây là nơi những validator cùng nhau thống nhất về trạng thái của mạng lưới, đảm bảo mọi giao dịch đều hợp lệ và hoàn thiện trạng thái trên tất cả các rollup được kết nối. Những lợi ích chính bao gồm:

Ngoài ra, CometBFT hoạt động theo cơ chế Delegated Proof of Stake (DPoS) cho phép người dùng có thể ủy quyền các liquid restaking token như ezETH (Renzo), pufETH (Puffer Finance) của họ cho validator thông qua công nghệ từ EigenLayer. Từ đây, người dùng có thể nhận phần thưởng đồng thời tăng cường bảo mật cho mạng lưới.

Execution Layer

Bổ sung cho Consensus Layer là Execution Layer (Lớp thực thi) hoặc gọi là Omni EVM để thực thi các giao dịch ETH. Omni EVM xử lý các giao dịch trong mempool của nó đồng thời tận dụng các ứng dụng bên thứ 3 như Geth, Besu,… để mạng lưới đạt được thông lượng cao mà không bị quá tải.

Ngoài ra, Omni EVM hỗ trợ EIP-1559 phí giao dịch có thể thay đổi theo tình hình mạng lưới và yêu cầu từ người dùng. Điều này giúp tối ưu hóa chi phí sử dụng mạng lưới, đảm bảo rằng người dùng không phải trả quá nhiều phí khi giao dịch trên Omni Network.

Omni validator nodes

Mạng lưới các node sử dụng cơ chế đồng thuận CometBFT để xác thực các tin nhắn và giao dịch cross-rollup trên Omni EVM. Các node này được bảo mật bằng cách sử dụng token OMNI và ETH liquid restaking token từ người dùng.

Airdrop token OMNI

Ngày 11/04/2024, Omni Network đã ra thông báo về việc airdrop 3% tổng cung token OMNI cho những đối tượng sau: 

  • Sở hữu OAT Galxe khi làm task testnet.

  • Top 10.000 restaker EigenLayer.

  • Staking trên Ethereum’s Beacon Chain

  • Pudgy Penguin, Milady Make, Redacted Remilio Babies, The Ninjas NFT Holders

  • Các dự án làm đối tác chiến lược như ether.fi, Monad, Berachain, EigenLayer,…

Người dùng chỉ có thể claim airdrop sau 45 ngày từ ngày niêm yết token.

Link kiểm tra airdrop: https://omni.clique.tech/

bài viết liên quan