Trending

Giá Chainlink (LINK) đã giảm mạnh kể từ mức cao hàng năm vào ngày 11 tháng 11. Việc giảm giá đã được chứa bên trong một tam giác đối xứng. LINK có bứt phá lên trên nó?

Phân tích kỹ thuật từ khung thời gian hàng tuần cho thấy giá LINK đã tăng kể từ tháng 6, khi nó giảm xuống mức thấp 4,78 đô. Giá đã tạo ra một đáy cao hơn vào tháng 9, đẩy nhanh tốc độ tăng của nó.

Phong trào tăng đạt đến đỉnh điểm với mức cao hàng năm mới ở 16,60 đô vào ngày 11 tháng 11, tăng gần 200% trong 56 ngày.

Tuy nhiên, giá LINK đã giảm kể từ đó, tạo ra các nến giảm hàng tuần liên tiếp. Chỉ số RSI cho kết quả hỗn hợp vì chỉ báo nằm trên 50 nhưng đang giảm.

Mặc dù các chỉ số khung thời gian hàng tuần không đồng nhất với nhau, nhưng khung thời gian hàng ngày mang lại triển vọng lạc quan hơn.

Số lượng sóng Elliott có khả năng xảy ra nhất cho thấy LINK sắp kết thúc sóng bốn của xung lực tăng năm sóng. Sóng bốn có hình dạng là tam giác. Nếu số lượng sóng chính xác, giá LINK sẽ sớm bứt phá lên trên tam giác và bắt đầu sóng năm.

Chỉ số RSI hàng ngày hỗ trợ khả năng này vì chỉ báo đã tạo ra phân kỳ tăng giá ẩn đáng kể.

Mục tiêu tiềm năng cho đỉnh sóng năm là 19 đô, cao hơn gần 30% so với mức giá hiện tại. Mục tiêu được tìm thấy bằng cách chiếu một kênh song song kết nối đỉnh sóng một và sóng ba.

Bất chấp dự đoán tăng giá này, việc phá vỡ mô hình tam giác sẽ có nghĩa là giá vẫn đang điều chỉnh. Trong trường hợp đó, giá dự kiến sẽ giảm 25% xuống đường xu hướng hỗ trợ của kênh.

bài viết liên quan