Trending

Khoản đầu tư không được tiết lộ số tiền của Binance Labs vào nền tảng phái sinh Aevo nhằm hỗ trợ tương lai của các giải pháp sáng tạo blockchain layer-2.

Thông báo đầu tư chính thức từ Binance Labs

Quỹ đầu tư mạo hiểm Binance Labs thông báo đầu tư vào Aevo, nền tảng phái sinh Layer-2 được xây dựng bằng bộ công cụ OP Stack từ Optimism, với số tiền không được tiết lộ.

Số tiền tài trợ mới nhất từ Binance Labs sẽ góp phần hỗ trợ cho Aevo trong những giai đoạn phát triển tiếp theo, bao gồm triển khai các sáng kiến tăng trưởng mới, cải thiện tính thanh khoản của token và gia tăng mạng lưới cộng đồng thu hút thêm người dùng.

https://x.com/BinanceLabs/status/1792908534637629913

Trong thông báo, Binance cho biết Aevo đã đạt được hơn 80 tỷ USD khối lượng giao dịch phái sinh và tạo ra hơn 30 triệu USD phí với trung bình khoảng 50.000 người dùng hoạt động hàng tháng (MAU) trên nền tảng. Là một phần trong lộ trình tương lai, Aevo sẽ ra mắt các sản phẩm chiến lược Vault, sản phẩm sinh lời (Yield) và staking Aevo. Hệ sinh thái các sản phẩm phái sinh của Aevo sẽ được mở rộng bằng cách cho phép các nhà xây dựng triển khai dApp của họ không cần cấp phép (permissionless) trên Aevo để tận dụng lượng người dùng đang tăng trưởng và các tính năng độc đáo của nền tảng.

Token AEVO Dựng Cột 13%

Ngay sau tin tức, token AEVO đã lập tức “dựng cột” tăng gần 13% từ mức ban đầu 0,846 USD lên 0,952 đô la. Tại thời điểm bài viết, đồng tiền đại diện cho dự án Aevo đã có sự điều chỉnh giao dịch quanh 0,9 USD. Tuy nhiên, đây vẫn là mức giảm hơn 50% trong tháng 5, ảnh hưởng bởi sự kiện mở khóa toàn bộ tổng cung vào lưu thông trước đó.

Đồ thị 1H của cặp AEVO/USDT trên sàn Binance vào 09:35 PM ngày 21/05/2024

bài viết liên quan