Trending

Vitalik Buterin: “zk-Rollups có thể là giải pháp Layer 2 cho Ethereum”. Nhà sáng lập Ethereum đã đưa ra tuyên bố như vậy.

Về SCROLL, tháng 3.2023 dự án này đã công bố kêu gọi được 50 triệu USD từ các VCs khủng. Nâng tổng số tiền huy động được lên đến 80 triệu USD.

Tổng quan về dự án SCROLL

Scroll là gì?

TVL / Users

Founder / Investor

Hướng dẫn tham gia airdrop Scroll

Tổng kết

Scroll là gì?

Scroll là một nền tảng Layer 2 được xây dựng trên Ethereum, sử dụng giải pháp mở rộng là Zero Knowledge Rollup hay còn được viết tắt là ZK Rollup. Với công nghệ này thì Scroll được dự kiến mở rộng hơn hàng chục lần Optimistic Rollup và hàng trăm lần so với Ethereum.

Tương tự như các nền tảng như zkSync, Polygon EVM, Staknet,.. Scroll sử dụng công nghệ zk-Rollup để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên hệ sinh thái của Ethereum, bao gồm tốc độ giao dịch, giảm chi phí giao dịch, hỗ trợ với nhiều tài sản và nhận được sự bảo mật từ Ethereum.

Sau 1 thời gian Scroll build dự án khá dài, thì vào ngày 17.10.2023 dự án đã chính thức mainnet.

TVL / Users

Tính đến thời điểm hiện tại, sau mainnet thì Layer 2 này đã đạt được:

TVL 132,2 triệu USD.

Số lượng transaction 22 triệu USD.

(Nguồn : https://scroll.io/ecosystem)

Cộng đồng xây dựng trên Twitter chính của dự án đạt hơn 700.000 người theo dõi ; Discord với 39.000 lượt trực tuyến và hơn 550.000 thành viên theo dõi cho thấy hiện tại dự án đang rất được cộng đồng quan tâm và ủng hộ

Thêm nữa, Scroll là dự án được Vitalik Buterin (cha đẻ Ethereum) rất quan tâm.

Founder / Investor:

Đội ngũ phát triển của Scroll gồm có: Haichen, Sandy và Chen ở vị trí Co-founder (được công khai trên website của dự án).