Trending

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã trì hoãn quyết định cho phép Sở giao dịch chứng khoán New York cung cấp các tùy chọn giao dịch Spot Bitcoin ETF.

Hạn chót tiếp theo để SEC phê duyệt, từ chối hoặc trì hoãn việc thay đổi quy tắc được đề xuất trên Sở giao dịch chứng khoán New York là vào ngày 29 tháng 5.

SEC trì hoãn quyết định

Sự chậm trễ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến giao dịch quyền chọn trên Bitwise Bitcoin ETF (BITB), Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) và các quỹ tín thác khác nắm giữ Bitcoin trên NYSE.

Ủy ban cũng cho biết họ sẽ hoãn quyết định đối với Sàn giao dịch CBOE và Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế Miami cho đến cuối tháng 4.

Cơ quan quản lý cho biết:

“Ủy ban thấy phù hợp khi chỉ định một khoảng thời gian dài hơn để thực hiện hành động đối với thay đổi quy tắc được đề xuất để có đủ thời gian xem xét thay đổi quy tắc được đề xuất.”

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tuyên bố rằng họ sẽ cần phải xem xét kỹ lưỡng lý do đằng sau việc thay đổi quy tắc được đề xuất, đây là cơ sở chính cho phán quyết của họ.

Việc gia hạn có nghĩa là thời hạn tiếp theo cho quyết định được ấn định là ngày 29 tháng 5, khi đó ủy ban có thể phê duyệt hoặc từ chối giao dịch quyền chọn đối với Bitcoin ETF trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

Cơ quan quản lý chứng khoán đã đưa ra quyết định tương tự đối với Nasdaq vào tháng trước khi họ yêu cầu các tùy chọn giao dịch trên iShares Bitcoin Trust (IBIT) của BlackRock.

SEC hoãn quyết định giao dịch Spot BTC ETF option

Cộng đồng kêu gọi phê duyệt

Giám đốc điều hành Grayscale Michael Sonnenshein đã viết thư cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, kêu gọi họ chấp thuận thay đổi quy tắc.

Trong một lá thư viết vào ngày 28 tháng 2, Sonnenshein lập luận rằng SEC không có lý do gì để từ chối giao dịch quyền chọn trên các quỹ Spot Bitcoin ETF vì họ đã phê duyệt các quỹ Bitcoin Future ETFvà các quỹ Spot Bitcoin ETF trên Sở giao dịch chứng khoán New York.

“Bước tiếp theo tự nhiên là phê duyệt các tùy chọn trên Spot Bitcoin ETP.”

Theo Sonnenshein, việc phê duyệt các quyền chọn Spot Bitcoin ETF có thể giúp tạo ra một thị trường mạnh mẽ và lành mạnh.

“Khi chúng ta nhìn về phía trước, tôi nghĩ rằng việc ủng hộ sự phát triển của thị trường quyền chọn được niêm yết mạnh mẽ cho các quỹ Spot #bitcoin ETF chưa bao giờ quan trọng hơn đối với cộng đồng #crypto và ETF.

Mặc dù GBTC đã có mặt trên thị trường đại chúng từ năm 2015 nhưng nó chưa bao giờ đi kèm với các quyền chọn được niêm yết vì chúng không phải là một tính năng của Thị trường OTC.”

Sự kêu gọi đòi bình đẳng

Ông cũng kêu gọi đối xử bình đẳng với các sản phẩm tương tự, trích dẫn các ví dụ về Spot và Future ETF dựa trên Bitcoin.

“Giống như cách các quỹ Bitcoin Future ETF và quỹ Spot Bitcoin ETF nên (và hiện tại) được đối xử như nhau, các tùy chọn niêm yết trên các sản phẩm này cũng nên như vậy.”

Quyền chọn là các sản phẩm phái sinh cho phép nhà giao dịch tiếp cận đòn bẩy và đặt cược định hướng trên thị trường.Nếu một nhà giao dịch dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng, họ có thể trả phí bảo hiểm và mua “quyền chọn mua”.

Sau đó, họ có thể đồng ý mua 1 BTC ở mức giá hiện tại trong thời gian một tháng và bỏ ra số tiền ít hơn số tiền cần thiết để mua 1 BTC vào thời điểm đó.

Nếu giá Bitcoin tăng trong tháng, nhà giao dịch có thể thực hiện quyền chọn của mình, mua Bitcoin ở mức giá thấp hơn và sau đó bán nó để kiếm lời.

Nếu giá giảm, người giao dịch có thể để hợp đồng hết hạn và mất phí bảo hiểm.

bài viết liên quan